Norrskogenin (Nixmossen) tuulivoimapuisto, Närpiö

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus
Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Närpiön kaupunkiin Norrskogenin alueelle. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi yhteensä noin 90 – 150 MW ja se tuotettaisiin noin 30 turbiinilla. Rakennettavat tuulivoimalaitokset ovat kooltaan noin 3 – 5 MW. Hankealueen alustava pinta-ala on noin 1 230 hehtaaria. Tuulivoimaloiden väliset etäisyydet ovat noin 500 metriä. Tuulivoimalaitoksien välisiin etäisyyksiin vaikuttavat päätuulensuunnat, rakentamisolosuhteet, ympäristöarvot ja maisemaan soveltuvuus. Tuulivoimalaitoksia palvelemaan tarvitaan huoltotieverkosto. Tuulipuistossa tuotettu sähköenergia syötetään valtakunnan sähköverkkoon alueelle rakennettavalla sähköasemalla.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat
Hankkeen vaihtoehtoina tarkastellaan arviointiohjelmassa nollavaihtoehtoa ja yhtä vaihtoehtoa samalla noin 1150 hehtaarin kokoisella hankealueella, sekä yhtä sähköverkkokytkentäreittiä Närpiö- Vaskiluoto voimalinjaan:

  • VE 0: Hanketta ei toteuteta. Närpiöön ei sijoiteta tuulivoimapuistoa. Vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla ja jollain muulla tuotantotavalla.
  • VE 1: Toteutetaan noin 30 tuulivoimalaitosta Närpiön Nixmossenin alueelle. Tuulivoimalaitokset ovat noin 3 – 5 MW laitoksia ja tuulipuiston kokonaiskapasiteetti noin 90 – 150 MW. Kokoluokan lisäksi arvioinnissa tarkastellaan ja pyritään optimoimaan yksittäisten tuulivoimalaitosten sijaintia ja vaikutuksia. Hankesuunnitelma ja sen vaihtoehdot tarkentuvat ja voivat muuttua arviointimenettelyn aikana mm. teknistaloudellisten syiden sekä osallistumismenettelyssä saadun palautteen vuoksi.
Julkaistu 1.6.2009 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.00