Norilsk Nickel Harjavalta Oy, nikkelituotannon laajennus, Harjavalta

Norilsk Nickel Harjavalta Oy toimii Harjavallassa nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostajana. Suunnitelmana on Harjavallan tehtaan nikkelituotannon laajentaminen tasolle 140 000 tonnia vuodessa. Tuotannon laajentaminen ylittää toiminnan nykyisen ympäristöluvan vuosituotannon luparajan, joka on 90 000 tonnia nikkeliä. Hankkeen tavoitteena on vastata Harjavaltaan muodostuvan akkuklusterin raaka-ainekysyntään nikkelin osalta. 

Hanke pitää sisällään tuotannon laajentamisen Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella, jossa toimii Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n lisäksi useita muita teollisia toimijoita. Nikkelituotannon laajentaminen toteutetaan olemassa olevan tuotannon yhteyteen, sillä uusi prosessilaitteisto integroidaan olemassa olevan tuotannon kanssa eikä se pysty toimimaan itsenäisesti, erillisenä kokonaisuutena. 

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan nikkelituotannon laajentamista tasolle 140 000 t/a. Lisäksi tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa laajennushanke jätetään toteuttamatta ja toimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa. 

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. Nikkelituotantoa ei laajenneta tasolle 140 000 tonnia nikkeliä vuodessa ja toimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa

Vaihtoehto VE1: Nikkelituotannon laajentaminen tasolle 140 000 tonnia nikkeliä vuodessa

Arviointiohjelma

YVA-ohjelman nähtävillä olo

Ohjelman paperiversioon voi tutustua 31.5. – 30.6.2022 Harjavallan kaupungintalon kirjaamossa, os. Satakunnantie 110, Harjavalta.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa maanantaina 13.6.2022 Harjavalta-salissa, Myllykatu 3, Harjavalta.

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään torstaina 30.6.2022 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku. 


Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/nikkelintuotantoHarjavaltaYVA 

Julkaistu 23.5.2022 klo 16.55, päivitetty 17.6.2022 klo 8.34