Hyppää sisältöön

Nordkalk Oy Ab:n Lappeenrannan Ihalaisen kaivoksen läjitysalueiden laajennus

Hankkeen kuvaus

Nordkalk Oy Ab suunnittelee Ihalaisen kaivostoiminnassa muodostuvien kiviainesten läjitysalueiden laajentamista sekä kivenkäsittelylinjan siirtoa louhoksesta maanpäälle. Toiminnassa muodostuu seuraavien 20 vuoden aikana noin 16 Mt sivukiveä, rikastushiekkaa sekä maanpoistomassoja. Nykyiset läjitysalueet riittävät sivukiven osalta kahdeksi ja rikastushiekan osalta 10 vuodeksi. Yhtiön tavoitteena on saada kiviainesmassat hyötykäyttöön. Hankkeella yhtiö kuitenkin varautuu kiviainesmassojen läjitysalueiden laajentamiseen Ihalaisen kaivosalueella.

Kiviainesten läjitysalueiden laajentamisen osalta tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa (VE):
VE0+: Sivutuotteena syntyvät kiviainekset toimitetaan pääosin hyötykäyttöön. Läjitysalueiden laajennuksia ei toteuteta. Läjitystoimintaa jatketaan olemassa olevilla läjitysalueilla.
VE1: Kolme uutta läjitysaluetta (koillis-, etelä- ja lounaisläjitys) toteutetaan. Koillis- ja lounaisläjitys varataan sivukivi- ja maa-ainesläjitykseen sekä eteläläjitys rikastushiekan läjitykseen. Läjitystoimintaa jatketaan myös olemassa olevilla läjitysalueilla.
VE2: Kolme uutta läjitysaluetta toteutetaan. Eteläläjitys toteutetaan suppeampana kuin VE1:ssä ja rikastushiekka kuivaläjitetään. Läjitystoimintaa jatketaan myös olemassa olevilla läjitysalueilla.

Kivenkäsittelylinjan toteutuksen osalta tarkastellaan kahta vaihtoehtoa: VE0: Hanketta ei toteuteta, jolloin kivenkäsittelylinjaa ei siirretä louhoksesta maanpinnalle. Avolouhos ei laajennu nykyisen louhoksessa olevan kivenkäsittelylinjan alueelle.
VE1: Kivenkäsittelylinja siirretään maanpinnalle rakennettaviin teollisuusrakennuksiin. Avolouhos laajenee nykyisen louhoksessa olevan kivenkäsittelylinjan alueelle.

Nordkalk arviointiohjelma (pdf, 9176 kt)

Kuulutus arviointiohjelmasta 19.11.2012–18.1.2013 Lappeenrannan kaupungin ilmoitustauluilla, os. Villimiehenkatu 1.
Nordkalk Kuulutus ohjelmasta (pdf.)

YVA-ohjelma on nähtävillä arviointimenettelyn aikana: Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa, os. Pohjolankatu 14 sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvonnassa os. Salpausselänkatu 22, Kouvola.

YVA- ohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidettiin keskiviikkona 28.11.2012 klo 18.00 alkaen Nordkalk Oy Ab:n vierasmajalla os. Paraistentie 2, Lappeenranta.

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tuli esittää 18.1.2013 mennessä osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola.

Nordkalk Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto ohjelmasta (pdf)

Nordkalk Oy Ab:n Lappeenrannan Ihalaisen kaivoksen läjitysalueiden laajennus ja kivilinjan muutos YVA-selostus (pdf 49 Mt)

YVA-selostuksesta kuulutetaan 14.10.–13.12.2013 Lappeenrannan kaupungin ilmoitustauluilla,
os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nettisivuilla.

Linkki kuulutukseen (ELY-keskus.fi)

YVA-selostus on myös nähtävillä arviointimenettelyn aikana: Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa, os. Pohjolankatu 14 sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvonnassa os. Salpausselänkatu 22, Kouvola.

YVA- selostusta ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidetään maanantaina 21.10.2013 klo 18.00 alkaen Nordkalk Oy Ab:n vierasmajalla os. Paraistentie 2, Lappeenranta.

YVA-selostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee esittää 13.12.2013 mennessä osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola.

ELY-keskus tarkistaa arviointiselostuksen ja antaa lausuntonsa sen riittävyydestä mielipiteet ja muut lausunnot huomioiden. ELY-keskuksen lausunto on tämän jälkeen nähtävillä samoissa paikoissa kuin YVA-selostus.

Nordkalk Oy Ab:n Lappeenrannan Ihalaisen kaivos, yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta 13.2.2014  ( 114 kt pdf)

Julkaistu 28.8.2013 klo 8.00, päivitetty 1.7.2019 klo 7.57