Hyppää sisältöön

Nikaran tuulivoimahanke, Multia

Hankkeen kuvaus

Nikaran tuulivoimahanke muodostuu enintään 29 tuulivoimalasta ja voimaloiden kokonaiskorkeus tulee olemaan enintään 250 m. Teholtaan yksittäinen voimala tulee olemaan korkeintaan 10 MW. Hankealueen pinta-ala on 2 700 ha. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema. Tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoon on kaksi vaihtoehtoa. Hankkeesta vastaa Energiequelle Oy.

 

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

VE0 Tuulivoimahanketta ei toteuteta.

VE1 Alueelle rakennetaan enintään 29 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 290 MW.

VE2 Alueelle rakennetaan enintään 20 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 200 MW.

Sähkönsiirron tarkasteltavat vaihtoehdot

VE A Uusi sähköasema hankealueen pohjoispuolella olevan 400 kV voimajohdon varteen ja kytkeytyminen valtakunnan verkkoon sähkö-aseman kautta. Sähkönsiirto tapahtuu joko maakaapelilla tai ilmajohdolla

VE B Uusi, noin 30 km pitkä 110 kV voimajohto Petäjäveden sähköasemalle hankealueen itäpuolella olevan 400 kV voimajohdon rinnalle.

 

Yhteismenettely

Nikaran tuulivoimahankkeessa käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA -lain mukaista kaavan ja YVA:n yhteismenettelyä (MRL 9 §, YVAL 5 §).

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma on nähtävillä 14.4.-5.6.2020 välisenä aikana Multian kunnan internetsivuilla osoitteessa: 
https://www.multia.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/nikaran-tuulivoimaosayleiskaava
 

Yleisötilaisuus

Koronavirusepidemian vuoksi asiakirjat ovat nähtävillä ainoastaan internetsivuilla, eikä yleisötilaisuutta järjestetä.

 

Mielipiteiden esittäminen

Mielipiteet tulee jättää 5.6.2020 mennessä. Kannanotot toivotaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@multia.fi. Kirjalliset kannanotot toimitetaan osoitteeseen Multian kunta, kaavoitus, Multianraitti 3, 42600 Multia.

 

Julkaistu 23.3.2020 klo 13.27, päivitetty 8.7.2020 klo 7.56