Niinimäen tuulivoimahanke, Pieksämäki

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Niinimäen Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Pieksämäen kaupungin Niinimäen alueelle noin kymmenen kilometriä luoteeseen Pieksämäen keskustaajamasta ja lähimmillään kilometrin etäisyydellä Suonenjoen kaupungin rajasta. Tavoitteena on toteuttaa alueelle enintään 29 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto.YVA-menettely koskee enimmillään 29:n yksikköteholtaan 4,5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista hankealueelle. Voimaloiden napakorkeus olisi 165 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä, jolloin kokonaiskorkeudeksi muodostuisi 235 metriä. Sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa ilmajohdolla hankkeen sähköasemalta osin Hankasalmen kunnan kautta Kangasniemen kunnassa sijaitsevaan Fingridin Kauppilan 110 kV:n sähköasemaan. Hanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista (20–33 kV), hankealueen sähköasemasta, tuulivoimaloita yhdistävistä teistä sekä ilmajohdosta, jolla hankealue liitetään sähköverkkoon.

ARVIOINTIOHJELMA

 

Nähtävillä

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä

15.6.2015 – 13.8.2015 seuraavissa paikoissa

 • Pieksämäen kaupunki, palvelupiste, Latomo, Kauppakatu 1, Pieksämäki
 • Pieksämäen kaupunginkirjasto, Poleenin kirjasto, Savontie 13, Pieksämäki
 • Suonenjoen kaupunki, Keskuskatu 3, Suonenjoki
 • Suonenjoen Pääkirjasto, Olavi Leskisen katu 12, Suonenjoki

sekä 18.6.2015 – 13.8.2015  seuraavissa paikoissa

 • Kangasniemen kunta, Otto Mannisen tie 2, Kangasniemi
 • Kangasniemen kirjasto, Kappalaisenkuja 2, Kangasniemi
 • Hankasalmen kunta, Keskustie 41, Hankasalmi
 • Hankasalmen Pääkirjasto, Rantakalliontie 3, Hankasalmi kk

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne ELY-keskukselle 13.8.2015 mennessä osoitteeseen Etelä-Savon ELY-keskus, PL 164, 50100 Mikkeli tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on yleisesti nähtävillä 14.9.2015 samoissa paikoissa kuin arviointiohjelmakin.

Yleisötilaisuus

Tuulivoimahanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 23.6.2015 Kanttila-salissa (osoite Vilhulantie 5, Naarajärvi) klo 18–20. Tilaisuudessa esitellään myös tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä

 • Pieksämäen kaupunki, palvelupiste, Latomo, Kauppakatu 1, Pieksämäki
 • Pieksämäen kaupunginkirjasto, Poleenin kirjasto, Savontie 13, Pieksämäki
 • Suonenjoen kaupunki, Keskuskatu 3, Suonenjoki
 • Suonenjoen Pääkirjasto, Olavi Leskisen katu 12, Suonenjoki
 • Kangasniemen kunta, Otto Mannisen tie 2, Kangasniemi
 • Kangasniemen kirjasto, Kappalaisenkuja 2, Kangasniemi
 • Hankasalmen kunta, Keskustie 41, Hankasalmi
 • Hankasalmen Pääkirjasto, Rantakalliontie 3, Hankasalmi kk

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne ELY-keskukselle 29.7.2016 mennessä osoitteeseen Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli tai sähköposti-osoitteeseen kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi.

Etelä-Savon ELY-keskus antaa arviointiselostuksesta lausunnon, johon sisältyy yhteenveto jätetyistä kannanotoista. Lausunto tulee nähtäville 29.9.2016 edellä mainittuihin paikkoihin, missä arviointiselostus on nähtävillä.

Yleisötilaisuus

Tuulivoimahankkeen YVA-selostusta koskeva yleisötilaisuus järjestetään Pieksämäellä keskiviikkona 15.6.2016 Kanttila -salissa (osoite Vilhulantie 5, Naarajärvi) klo 18–20.30. Tilaisuudessa esitellään myös tuulipuiston osayleiskaavan luonnos. Erityisesti voimalinjaa ja siihen liittyviä ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 16.6.2016 Paltasen Pysäkillä (osoite Syrjätie 2, Pieksämäki) klo 18–20.30.

 

Julkaistu 8.6.2015 klo 8.30, päivitetty 11.4.2019 klo 14.01