Niinimäen tuulivoimahanke, Pieksämäki

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Niinimäen Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Pieksämäen kaupungin Niinimäen alueelle noin kymmenen kilometriä luoteeseen Pieksämäen keskustaajamasta ja lähimmillään kilometrin etäisyydellä Suonenjoen kaupungin rajasta. Tavoitteena on toteuttaa alueelle enintään 29 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto.YVA-menettely koskee enimmillään 29:n yksikköteholtaan 4,5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista hankealueelle. Voimaloiden napakorkeus olisi 165 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä, jolloin kokonaiskorkeudeksi muodostuisi 235 metriä. Sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa ilmajohdolla hankkeen sähköasemalta osin Hankasalmen kunnan kautta Kangasniemen kunnassa sijaitsevaan Fingridin Kauppilan 110 kV:n sähköasemaan. Hanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista (20–33 kV), hankealueen sähköasemasta, tuulivoimaloita yhdistävistä teistä sekä ilmajohdosta, jolla hankealue liitetään sähköverkkoon.

ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTISELOSTUS

 

 

Julkaistu 8.6.2015 klo 8.30, päivitetty 8.5.2019 klo 13.15