Napalankallioiden, Hietaharjunkankaan ja Palopättäränmäen tuulivoimapuisto, Kuortane ja Seinäjoki

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa Ilmatar Kuortane Oy ja Ilmatar Seinäjoki Oy suunnittelevat tuulivoimapuistoa, joka sijoittuu Kuortaneen kuntaan Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan alueille sekä Seinäjoen kaupungin Palopättäränmäen alueelle. Sähkönsiirron reitit saattavat kulkea Kuortaneen ja Seinäjoen lisäksi myös Ilmajoen ja Lapuan alueilla. Alue sijaitsee Kuortaneen kunnan ja Seinäjoen kaupungin rajalla, Kuortaneenjärven, Varpulan ja Hirvijärven tekojärvien ja Kuorasjärven väliin jäävällä alueella. Hankealueen pinta-ala on noin 9 448 hehtaaria, josta noin 5 945 hehtaaria sijoittuu Kuortaneelle ja 3 503 hehtaaria Seinäjoelle. Tuulivoimapuisto sijoittuu pääosin yksityisten maanomistajien maille. 

Hankkeen vaihtoehdot

 • Vaihtoehto VE0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
 • Vaihtoehto VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 53 uutta tuulivoimalaa, joista enintään 37 Kuortaneen Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan alueille ja 16 Seinäjoen Palopättäränmäelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä, roottorin halkaisija 250 metriä ja voimalaitoksen yksikköteho noin 7-10 MW.
 • Vaihtoehto VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 27 uutta tuulivoimalaa, joista enintään 9 Kuortaneen Napalankallioille, 9 Hietaharjunkankaalle ja 9 Seinäjoen Palopättäränmäelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä, roottorin halkaisija 250 metriä ja voimalaitoksen yksikköteho noin 7-10 MW.

Arvioitavat sähkönsiirtovaihtoehdot

 • Vaihtoehto SVE1: Rakennetaan kokonaan uusi sähkönsiirtoreitti Fingrid Oyj:n Seinäjoen siirtoasemalle. Reitin kokonaispituus on noin 43 kilometriä, josta noin 26 kilometriä sijaitsee hankealueen ulkopuolella.
 • Vaihtoehto SVE2a: Uutta johtoa minimoiva sähkönsiirtovaihtoehto, mikäli saadaan neuvoteltua Fingrid Oyj:n kanssa uuden 400 tai 110 kilovoltin (kV) kytkinlaitokset rakentamisesta Alajärvi-Seinäjoki 110 kV:n tai 400 kV:n johtojen yhteyteen. Reitin kokonaispituus on noin 19 kilometriä, josta noin 6 kilometriä sijaitsee hankealueen ulkopuolella.
 • Vaihtoehto SVE2b: Uusi johtoreitti Seinäjoelle asti, seuraten Fingrid Oyj:n Alajärvi-Seinäjoki 400 kV:n ja 110 kV:n johtoja, sekä EPV Alueverkko Oy:n Seinäjoki-Lapua 100 kV:n johtoa. Seinäjoen sähköasemaa lähestyvä viimeinen johto-osuus toteutetaan EPV Alueverkko Oy:n kanssa yhteistyössä jo rakennettuun johtokatuun. Reitin kokonaispituus on noin 52 kilometriä, josta noin 39 kilometriä sijaitsee hankealueen ulkopuolella.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 2.6.-1.7.2022 luettavissa:

 • Kuortaneen kunnantalo, Keskustie 52, 63100 Kuortane
 • Kuortaneen kirjasto, Kirjastokuja 4, 63100 Kuortane
 • Seinäjoen kaupungintalo, Kirkkotie 6, 60100 Seinäjoki
 • Seinäjoen pääkirjasto, Alvar Aallonkatu 14 / Koulukatu 21, 60100 Seinäjoki
 • Ilmajoen kunnantalo, Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki
 • Lapuan kaupungintalo, Valtuustontie 8, 62100 Lapua

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoimet yleisötilaisuudet pidetään

Yleisötilaisuudet koskevat myös kunnissa vireillä olevia tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmia.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 1.7.2022 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, Alvar Aallonkatu 8, 60101 Seinäjoki. Viitteeksi EPOELY/997/2022.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta annetaan kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Yhteysviranomaisen lausunto sekä kuulemisessa esitetyt mielipiteet ja annetut lausunnot julkaistaan tällä verkkosivuilla.

Julkaistu 24.5.2022 klo 13.00, päivitetty 6.6.2022 klo 8.40