Hyppää sisältöön

NCC Roads Oy Myllypuron kiviaineksenotto ja murskaus, kiinteä asfalttiasema sekä kivi- ja asfalttijätteen vastaanotto ja käsittely, Nokia

 

 

YVA-selostuksesta on kaikille avoin yleisötilaisuus tiistaina 13.4.2010 klo18–20 Nokian Kankaantaan koululla osoitteessa Ilkantie 6, Nokia.

YVA-selostus on yleisön nähtävillä 19.3.-17.5.2010  vaikutusalueen kunnissa jalisäksi luettavissa kirjastoissa: Nokialla kaupungin virasto, Harjukatu 23, pääkirjasto, Härkitie 6 ja  kirjastoauto; Tampereella kaupungin palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2, pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2, Tesoman kirjasto, Kohmankaari 9 ja Lamminpään kirjasto, Ylöjärventie 55; Ylöjärvellä kaupungintalolla/ ympäristötoimistossa, Kuruntie 14, pääkirjasto Leija, Koivumäentie 2 ja  kirjastoauto sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yliopistonkatu 38, Tampere ja internetsivuilta www.ely-keskus.fi/pirkanmaa/yva kohdassa "Ennen vuotta 2010 vireille tulleet hankkeet" (->Vireillä olevat YVA-hankkeet -> NCC Roads Oy, Myllypuro, Nokia).

Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot

Arvioitavaan hankkeeseen kuuluu kallion louhintaa ja lohkareiden rikotusta vuosittain syyskuun alusta huhtikuun loppuun sekä ympäri vuoden murskausta 6–8 kuukautta ja asfaltin valmistusta 3–4 kuukautta. Lisäksi muualta tuotavaa ylijäämälouhetta ja asfalttijätettä murskataan ja varastoidaan alueella ympäri vuoden. Kuljetuksia on Läntiseltä ohikulkutieltä Lamminpään liittymän kautta ympäri vuoden maanantaista perjantaihin pääasiassa kello 6–22 ja tarvittaessa viikonloppuisin.

Vaihtoehto VE0. Alueella jatkuu nykyinen kallionlouhinta ja murskaus enintään 218 000 m3 eli 610 000 tonnia vuodessa. Louhintaa on syyskuusta huhtikuun puoliväliin ja murskausta syyskuusta toukokuun loppuun. Toiminta päättyy vuonna 2017, mikäli uusia lupia ei haeta.

Vaihtoehto VE0+. Kuten VE0, mutta sen päättymisen jälkeen haetaan uusia lupia kiviaineksen otolle. Louhinta ja murskaus enimmillään 700 000 t vuodessa. Toiminta päättyy 2024-2030.

Vaihtoehto VE1. Nykyisen toiminnan lisäksi alueella toimii asfalttiasema sekä asfalttijätteen ja ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus. Asfalttiasema on alueella vuoden 2017 jälkeenkin.

Vaihtoehto VE2. Kiviainesta louhitaan nykyistä enemmän. Lisäksi alueella toimii asfalttiasema, ja asfalttijätteen ja ylijäämälouheen vastaanottoa ja murskausta on enemmän kuin VE1:ssa. Toiminta päättyy noin vuonna 2024.

Vaihtoehto VE3. Laajin vaihtoehto, jossa louhintaa on enintään 250 000 m3 eli 700 000 tonnia, asfaltin valmistusta 75 000–205 000 tonnia, asfalttijätteen käsittelyä 30 000 tonnia ja ylijäämälouheen vastaanottoa 250 000 tonnia vuodessa. Toiminta päättyy vuonna 2030.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Julkaistu 15.7.2010 klo 1.00, päivitetty 10.9.2019 klo 17.10

Julkaisija: