Hyppää sisältöön

Mustasaaren Vistantie, Mustasaari (entinen maailmanperintötiehanke)

Hankkeen kuvaus

Mustasaaren kunta suunnittelee Björkön saaren ja Raippaluodon Vistanin kylän välille uutta tieyhteyttä, jonka avulla saadaan yhdistettyä Björkö ja Vistan siten, että maailmanperintöalueen eri osissa käyminen helpottuu. Tien pituus on vaihtoehdosta riippuen noin 4 500 - 5 100 m, koostuen olemassa olevan metsätien parantamisesta, uuden tienosuuden rakentamisesta sekä tiepenkereen/sillan rakentamisesta Uddströmmenin salmen yli.

Suunnittelualue sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä Raippaluodon kirkonkylältä luoteeseen ja noin 28 kilometrin etäisyydellä Vaasan keskustasta luoteeseen. Mustasaaren kunnan keskustaajamasta on matkaa suunnittelualueelle noin 30 km.

Hankkeen vaihtoehdot

Arviointiselostuksessa tarkastellaan seuraavien linjausvaihtoehtojen ja niiden alavaihtoehtojen ympäristövaikutuksia:

 • Vaihtoehto 0: Tieyhteyttä ei rakenneta.
 • Vaihtoehto 1: Tie rakennetaan reittiä Grundskat - Hannos Valsörarna – Uddströmmen – Udden
 • Reitti 1A kulkee Grundskatin halki keskijännitevoimajohdon vieressä, kääntyen luoteeseen Hannos Valsöarnille ennen Uddströmmenin ylitystä. Björköbyn puolella tie yhtyy Björkö västra skogsvägeniin.
 • Reitti 1B kulkee Grundskatin halki kohti Hannos Valsöarnia yhtyen reittiin 1A. Uddströmmenin ylitys tapahtuu hieman etelämpänä kuin reitti 1A.
 • Reitti 1C kulkee Grundskatin halki kuten reitti 1A. Reitti ylittää Uddströmmenin etelämpää kuin reitit 1A ja B.
 • Reitti 1D on linjaukseltaan sama kuin vaihtoehto 1C. Tie rakennetaan kevyelle liikenteelle soveltuvaksi, eikä moottoriajoneuvoliikenne ole sillä sallittu.
 • Vaihtoehto 2: Tie rakennetaan reittiä Grundskat - Uddströmmen – Udden. Tie ylittää Uddströmmenin selvästi etelämpää kuin vaihtoehdon 1 linjaukset.
 • Vaihtoehto 3: Tie rakennetaan reittiä Grundskat – Udden. Reitti ylittää merenlahden Uddströmmenin eteläpuolelta. Tie sijoittuu Merenkurkun saariston Natura-alueen ulkopuolelle.
 • Vaihtoehto 4: Tie rakennetaan reittiä Grundskat – Udden vaihtoehdon 3 eteläpuolella. Reitti ylittää merenlahden Uddströmmenin eteläpuolelta kauempana Natura-alueesta.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen paperiversio on luettavissa 3.6.-31.7.2020

 • Mustasaaren virastotalolla, Keskustie 4, Mustasaari
 • Mustasaaren pääkirjastossa, Koulutie 1, Mustasaari
 • Raippaluodon kirjastossa, Kirkkotie 95, Raippaluoto ja
 • Björköbyn kirjastossa, Björköntie 735, Björköby.

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus järjestiin sähköisesti 16.6.2020 klo 18.00. Yleisötilaisuuuden tallenne on katsottavissa seuraavasta linkistä: Yleisötilaisuus (Microsoft Teams).

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään 31.7.2020 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/1481/2015.

 

Julkaistu 5.6.2017 klo 13.50, päivitetty 17.6.2020 klo 12.21