Hyppää sisältöön

Mussalon voimalaitoksen maakaasu / öljykattilan korvaaminen monipolttoainekattilalla, Pohjolan Voima Oy, Kotka

Hankkeen kuvaus

Pohjolan Voima Oy selvittää mahdollisuuksia rakentaa Kotkan Mussaloon yhtiön voimalaitosalueelle uuden polttoaineteholtaan noin 500 MW:n monipolttoainekattilan. Polttoaineina käytetään hiiltä, turvetta, biopolttoainetta ja kierrätyspolttoainetta, joka on kaupan ja teollisuuden polttokelpoisista jätemateriaaleista valmistettua.

Vaihtoehdot

- Vaihtoehto VE 1: Mussalon voimalaitokselle rakennetaan uusi polttoaineteholtaan 500 MW:n monipoltto-ainekattila ja sille tarpeelliset polttoaine- ja tuhkajärjestelmät. Polttoaineina käytetään hiiltä, turvetta, biopolt-toainetta ja kierrätyspolttoainetta, joka on kaupan ja teollisuuden polttokelpoisista jätemateriaaleista valmis-tettua.

- Vaihtoehto VE2: Mussalon voimalaitokselle rakennetaan uusi monipolttoainekattila, kuten vaihtoehdossa VE1, mutta polttoaineena ei käytetä kierrätyspolttoainetta.

- Nollavaihtoehto VE0: Mussalon voimalaitokselle ei rakenneta uutta monipolttoainekattilaa. Suurin osa sähköstä oletetaan tässä vaihtoehdossa tuotettavaksi muualla Suomessa sijaitsevilla hiililauhdevoimalaitoksilla

 • Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 1 Mt) saapunut  4.3.2009 
 • Kuulutus arviointiohjelmasta Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ilmoitustauluilla 18.3.- 3.4.2009
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 15.5.2009
 • Arviointiohjelma on nähtävillä:
  - Kotkan kaupungintalolla, Kustaankatu 2
  - Kotkan kaupunginkirjastossa, Kirkkokatu 24
  - Pyhtään kunnanvirastossa, Siltakyläntie 175
  - Pyhtään kirjastossa, Huutjärventie 30
  - Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa, Kauppamiehenkatu 4, Kouvola.
 • Yleisötilaisuus: Arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään 26.3.2009 klo 18.00 alkaen Mussalon voimalaitoksessa, Jänskäntie 1, Kotka.
 • Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf): 12.6.2009
 • Ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf, 6 Mt): saapunut 6.11.2009
 • Kuulutus selostuksesta Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ilmoitustauluilla 16.11.- 14.12.2009.
  Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika 15.1.2010 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kas@ymparisto.fi tai postitse osoitteella Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, PL 1023, 45101 Kouvola
  Arviointiselostus on nähtävillä:
  - Kotkan kaupungintalolla, Kustaankatu 2
  - Kotkan kaupunginkirjastossa, Kirkkokatu 24
  - Pyhtään kunnanvirastossa, Siltakyläntie 175
  - Pyhtään kirjastossa, Huutjärventie 30
  - Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa, Kauppamiehenkatu 4, Kouvola.
 • Yleisötilaisuus: Arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 25.11.2009 klo 18.00 alkaen Mussalon voimalaitoksessa, Jänskäntie 1, Kotka.
 • Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 12.3.2010)

 

Julkaistu 28.8.2013 klo 13.41, päivitetty 5.6.2019 klo 15.07