Hyppää sisältöön

Mussalon lietteenkäsittelyn vaihtoehdot, Kotka

Hankkeen kuvaus

Kymen Vesi Oy suunnittelee Kotkan kaupungin Mussalon jätevedenpuhdistamolla muodostuvien jätevesilietteiden käsittelyä ja loppukäytön järjestämistä. YVA-ohjelmassa on esitetty neljä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoa alavaihtoehtoineen.

Käsittelymenetelmien vaikutuksia arvioidaan maksimilietemäärän (35 000 m3/a) perusteella. Tällöin käsittelyssä on mukana Mussalon puhdistamon mekaanisesti kuivatun lietteen lisäksi  myös muut Kymenlaakson  yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta syntyvät lietteet. Lietteiden ja biojätteen yhteiskäsittelyvaihtoehdossa on mukana Kymenlaaksossa muodostuvat biojätteet 10 000 m3/a.

Lietteiden käsittelyvaihtoehdot ovat

VE1a - c Biokaasutus Mussalossa,  jälkikompostointi Heinsuolla tai muualla
VE2a - b  Terminen kuivaus Mussalossa, poltto Mussalossa  tai muualla
VE3a - b  Ulkopuolinen operaattori,  Kemicond käsittely Mussalossa tai käsittely muualla
VE4a - d  Lietteiden ja biojätteen yhteiskäsittely biokaasutus tekniikalla Mussalossa,  jälkikompostointi Heinsuolla tai poltto Mussalossa
VE 0 Hankkeen vertailuvaihtoehtona (ei toteuttamisvaihtoehto) on nykyinen toiminta eli aumakompostointi.
 • Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 4 Mt) saapunut  2.3.2009
 • Kuulutus arviointiohjelmasta:
  Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika 30.4.2009
 • Arviointiohjelma nähtävillä:
  Kotkan kaupungintalolla, os. Kustaankatu 2,
  Kotkan kaupungin ympäristövirastossa, os. Kotkantie 6,
  Pyhtään kunnanvirastossa, os. Siltakyläntie 175,
  Kotkan pääkirjastossa os. Kirkkokatu 24, sekä
  Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen neuvonnassa os. Kauppamiehenkatu 4, Kouvola.
 • Yleisötilaisuus 1.4.2009 klo 18.00 Satamakuppila Cafe Neptunus, Merituulentie 424, Kotka
 • Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf)
 • Ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf): 21.9.2009
 • Kuulutusaika: 28.9. - 20.11.2009
  Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä:
  Kotkan kaupungintalo, os. Kustaankatu 2, Kotkan kaupungin ympäristövirasto, os. Kotkantie 6, Pyhtään kunnanvirasto, os. Siltakyläntie 175, Kotkan pääkirjasto os. Kirkkokatu 24, Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen neuvonta os. Kauppamiehenkatu 4, Kouvola, Internet -osoitteessa www.kymenvesi.fi

 • Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta : 18.12.2009

 

 

Julkaistu 29.8.2013 klo 9.07, päivitetty 5.6.2019 klo 15.05