Munituskanalan perustaminen - Case Ruoka 2030, Mynämäki

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Munax Oy:n Case Ruoka 2030 -hankkeessa suunnitellaan rakennettavan uusi, entistä tehokkaampi kanalayksikkö Mynämäen Peurussuolle alan parhaita käytäntöjä noudattaen. Kiinteistö (503-535-1-9) sijaitsee noin 11 kilometriä Mynämäen keskustasta luoteeseen ja noin 15 km Laitilan keskustasta kaakkoon. Kulku kanalalle tapahtuu valtatieltä 8 Krouvinummentietä pitkin. Hankealue lähiympäristöineen on maa- ja metsätalousmaata, jota käytetään myös metsästykseen ja jossain määrin ulkoiluun ja virkistykseen. Hankealueen metsät ovat talouskäytössä olevia, pääosin mäntyvaltaisia kangasmetsiä. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa riittävän suurella yksikkökoolla riittävä volyymi Aasiaan suuntautuvalle viennille. Lisäksi tarkoitus on tarkastella lannankäsittelyn ympäristövaikutuksia.
 

ARVIOINTIOHJELMA

 

ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä:

YVA-selostus ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä Mynämäen kunnanvirastossa (Keskuskatu 21, Mynämäki) ja pääkirjastossa (Keskuskatu 13, Mynämäki)

Mielipiteen esittäminen:

YVA-selostusta koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa viimeistään 2.7.2019 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 523, 20101 TURKU (Dnro VARELY/2885/2018).

Yleisötilaisuus:

YVA-selostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään 14.5.2019 klo 17.30 (kahvi 17.00) Munax Oy - Laitilan Kanatarhan tiloissa, os. Torikantie 5, Laitila.

 

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/munaxinkanalanYVA

Julkaistu 4.10.2018 klo 10.42, päivitetty 26.4.2019 klo 15.55

Aihealue: