Moskuankankaan tuulivoimahanke, Pyhäjärvi

Hankkeen kuvaus

Pohjan Voima – Moskuankankaan Tuulipuisto Oy ja Metsähallitus suunnittelevat tuulivoimahanketta Pyhäjärven kaupungissa sijaitsevalle Moskuankankaan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 28 tuulivoimalan rakentamista (VE1). Yhden tuulivoimalan kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä. Moskuankankaan hankealueen pinta-ala on 4061 hehtaaria.

Moskuankankaan tuulivoimahankkeen hankealue sijaitsee Pyhäjärven kaupungin lounaiskulmassa lähellä kuntarajoja. Etäisyyttä Haapajärven keskustaan on noin 14 kilometriä, Reisjärven keskustaan noin 18 kilometriä, Pihtiputaan keskustaan noin 20 kilometriä ja Pyhäjärven keskustaan noin 24 kilometriä.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tullaan arvioimaan vaikutukset hankkeen toteuttamatta jättämiselle (VE0) sekä kahdelle hankevaihtoehdolle (VE1–VE2):
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Moskuankankaan alueelle rakennetaan enintään 28 tuulivoimalaa. Voimaloiden roottorin halkaisija on enintään 220 metriä ja kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä.
VE2: Moskuankankaan alueelle rakennetaan enintään 23 tuulivoimalaa. Voimaloiden roottorin halkaisija on enintään 220 metriä ja kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä.

Sähkönsiirto

Hankkeessa selvitetään eri vaihtoehtoja yhdistää tuulivoimalat hankealueelta sähköverkkoon:
A: Pohjoiseen Hautaperän tekojärven sekä Haapajärven itäpuolitse Pysäysperän sähköasemalle, joko olevan Sauviinmäki-Savineva -tuulivoima-alueen pohjoispuolelta (A1, noin 29 km) tai eteläpuolelta (A2, noin 28 km).
B: Koilliseen Parkkimajärven pohjoisosaan mahdollisesti rakennettavalle uudelle sähköasemalle, joko Elenian, 110 kV Pyhäjärvi-Välikangas, linjan mukaisesti Kuonanjärven pohjoispuolitse (B1, noin 34 km) tai eteläpuolitse (B2, noin 33 km).

Arviointiohjelma

Hankkeen YVA-ohjelma on saapunut ELY-keskukseen 10.2.2023.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva kuulutus on nähtävillä 8.3.2023–7.4.2023 välisen ajan myös Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunkien sekä Pihtiputaan ja Reisjärven kuntien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa.

Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa edellä mainittujen kaupunkien ja kuntien asiointipisteissä ja kirjastoissa niiden aukioloaikojen puitteissa:

  • Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi
  • Pyhäjärven kirjasto, Laitisentie 6, 86800 Pyhäsalmi
  • Haapajärven kaupunki, Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi
  • Haapajärven kirjasto, Kauppakatu 19, 85800 Haapajärvi
  • Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, 44801 Pihtipudas
  • Pihtiputaan kirjasto, Keskustie 9, 44800 Pihtipudas
  • Reisjärven kunta, Reisjärventie 8A, 85900 Reisjärvi
  • Reisjärven kirjasto, Kirkkotie 1, 85900 Reisjärvi

Yleisötilaisuus

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 14.3.2023 klo 17.00–19.00. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Tilaisuus järjestetään Pyhäjärven kaupungintalolla (Ollintie 26). Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams-kokous). Voit osallistua tämän linkin kautta:
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tervetuloa!
Ohje yleisölle Teams-etätilaisuuteen osallistumiseen

Mielipiteen esittäminen

Kaikilla osallisilla on mahdollista esittää mielipide YVA-ohjelmasta. Mielipiteet tulee toimittaa 7.4.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Viitteeksi POPELY/137/2023. Sähköpostitse toimitettujen lausuntojen ja mielipiteiden tekstien toivotaan olevan kopioitavassa muodossa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla. Lausuntoon sisällytetään yhteenveto saapuneista lausunnoista ja mielipiteistä.

Julkaistu 8.3.2023 klo 0.00, päivitetty 8.3.2023 klo 12.36