Mieslahden kaivoshanke, Paltamo

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiohjelma on saapunut  21.9.2006 

Arviointiohjelma on nähtävillä 16.10. - 30.11.2006 Paltamon kunnanvirastolla, Sotkamo kunnanvirastolla, Kajaanin kaupungintalon Neuvokissa, Paltamon kirjastossa, Sotkamon kirjastossa, Kajaanin pääkirjastossa ja Kainuun ympäristökeskuksen kirjaamossa

Kuulemistilaisuus Mieslahden opistolla Paltamossa 25.10.2006 klo 17:00 - 19:00

Lausuntopyyntö Mieslahden kaivoshankkeen arviointiohjelmasta 6.10.2006

Lausuntojen määräaika: 30.11.2006, 

Arviointiselostus saapunut: 14.7.2008

Tiedotustilaisuus Mieslahden opistolla Paltamossa 11.9.2008 klo 18:00

Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta: 16.7.2008

Lausuntojen määräaika: 30.9.2008, jatkettu 14.11.2008

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta

Hankkeen kuvaus:  

Mondo Minerals Oy suunnittelee kaivoksen perustamista Mieslahden alueelle Paltamon kunnan eteläosaan. Mieslahden kaivoksesta on tarkoitus louhia talkkia 3.0 milj. tonnia ja sivukiveä 1.5 milj. tonnia noin 20 vuoden aikana eli vuosittain keskimäärin 150 000 t. Avolouhoksen p-ala tulee olemaan 5.5 ha ja syvyys 60 m. Malmi lastataan suoraan rekka-autoihin ja kuljetetaan rikastettavaksi Mondo Minerals Oy:n Sotkamon tehtaalle. Hanketta on pienennetty noin kolmasosaan YVA-ohjelmasta esitetystä.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavat päävaihtoehdot ovat seuraavat:

0. Kaivoshanketta ei toteuteta.

1. Malmia louhitaan 50 000 - 300 000 t/vuosi ja toiminta-aika on 20 vuotta.

2. Malmia louhitaan 500 000 t/vuosi ja toiminta-aika on 6 vuotta. Vaihtoehto 2 toteutetaan  muuten vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Julkaistu 21.9.2006 klo 12.00, päivitetty 16.6.2015 klo 16.22

Julkaisija: