Mielmukkavaaran tuulipuisto, Muonio

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

wpd Finland Oy ja Metsähallitus Laatumaa (hankkeesta vastaavat) suunnittelevat tuulivoimapuiston rakentamista Mielmukkavaaralle Muonioon noin 16 km pohjois-luoteeseen Muonion kuntakeskuksesta. Hanke käsittää kokonaisteholtaan 30 – 45 MW:n tuulipuiston (15 – 10 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 3 MW) sekä 110 kV:n voimajohdon Muonion sähköasemalle, joka sijaitsee kuntakeskuksen ja Oloksen välillä kantatien 79 pohjoispuolella. Voimalaitoksen lakikorkeus roottori mukaan lukien on noin 150 metriä.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavien laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Arvioinnin tuloksista laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Vaihtoehto 0 : Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1 : Voimalaitoksia 15 kappaletta, yksikköteho 3 MW
Vaihtoehto 2: Voimalaitoksia 10 kappaletta, yksikköteho 3 MW

Vaihtoehto A: Voimajohto nousee ilmajohdoksi Mielmukkavaaran pohjoisrinteellä ja kiertää Mielmukkavaaran idän puolelta. Johtolinjaus liittyy olemassa olevaan 45 kV:n johtolinjaan Syväjärven ja Mielmukkajärven välissä, kulkien sitä myötäillen Muonion sähköasemalle. Uusi reittilinjaus poikkeaa nykyisestä voimajohdosta Utkujärven pohjoisosan ja Laitakosken ylityksen kohdilla.

Vaihtoehto B: Voimajohto nousee ilmajohdoksi Mielmukkavaaran pohjoisrinteellä ja kiertää Mielmukkavaaran lännen puolelta. Johtolinjaus kulkee Mielmukkavaaran ja Mielmukkavuoman välitse etelään valtatielle 21, jota myötäillen Yli-Muonion pohjoispuolelle. Tästä linjaus jatkaa Utkujärven pohjoispuolella Kaarnaksenvaaran eteläpuolelle, jossa se liittyy Muonion sähköasemalle johtavaan olemassa olevaan 45 kV:n johtolinjaan. Uusi reittilinjaus poikkeaa olemassa olevasta Utkujärven pohjoisosan ja Laitakosken ylityksen kohdilla.

Vaihtoehto C: Voimajohto noudattelee vaihtoehdon B reittiä Yli-Muonion kylän länsipuolelle, jossa se kääntyy etelään ja ylittää valtatien 21 jatkuen Autioniemelle. Autioniemeltä linjaus ylittää Muonionjoen kulkien Kuusisaaren ja Isosaaren etelärantaa pitkin. Isosaaren itäpäässä linjaus ylittää jälleen Muonionjoen ja jatkaa samansuuntaisesti ylittäen Utkujoen Poikkijärvenmaan länsipuolella. Tästä linjaus kulkee etelään Lapalipalolle, jossa se kääntyy itään ylittäen valtatien 21 Keinovuonmaan pohjoispuolella ja jatkaa Ylinenvaaran ja Iso Laitajärven välitse Keskinenvaaran eteläpuolelle, jossa linjaus liittyy Muonion sähköasemalle johtavaan olemassa olevaan 45 kV:n johtolinjaan.

 

Julkaistu 9.3.2009 klo 9.30, päivitetty 9.12.2015 klo 9.59

Julkaisija: