Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehdas, Kemi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Metsä Fibre Oy suunnittelee biotuotetehtaan rakentamista Kemin integraattiin. Tehdas sijoittuisi nykyisen sellutehtaan pohjois- ja itäpuolelle Pajusaarelle sekä Sahansaarelle. Nykyinen sellutehdas pohjamassalinjaa lukuunottamatta purettaisiin uuden tehtaan käynnistyttyä.

Biotuotetehdas jalostaisi puusta sellun ohella biomateriaaleja, bioenergiaa, biokemikaaleja sekä lannoitteita. Raaka-aine- ja sivuvirrat hyödynnettäisiin tuotteina ja bioenergiana. Uutta sellukapasiteettia rakennettaisiin 1,3 miljoonaa tonnia/a. Vanha valkaisemattoman pohjamassan linja jätettäisiin käyntiin, ja sen kapasiteetti on noin 180 000 t/a. Biotuotetehdas koostuisi sellutehtaasta ja sen tuotteita ja/tai oheistuotteita jalostavista muista biotuotelaitoksista. Tehtaalle voidaan rakentaa myöhemmin biotuotelaitoksia, kuten esimerkiksi ligniini-, biokuitu-, biokaasu-, komposiitti- ja kuoripellettilaitos.

Biotuotetehtaan ympäristötavoitteet on asetettu siten, että uusi biotuotetehdas kykenee toimimaan nykyiselle tehdasintegraatille asetettujen lupaehtojen mukaisesti.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • VE0: Nykyisen sellutehtaan käytön jatkaminen
  • VE1: Rakennetaan uusi biotuotetehdas

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen paperiversio on 21.09.2019 – 05.11.2019 luettavissa seuraavissa paikoissa:

  • Kemin kaupungintalo, Valtakatu 26, 94100 Kemi
  • Keminmaan kunta, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa
  • Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, Rovaniemi

Arviointiselostukseen voi tutustua myös Kemin (Marina Takalon katu 3) ja Keminmaan (Väylätie 6) kirjastoissa.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja YVA-selostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään 1.10.2019 klo 17:30 – 20:00 Kemin kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa (Marina Takalon katu 3).

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 5.11.2019 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero LAPELY/982/2019.

Julkaistu 20.9.2019 klo 7.44, päivitetty 23.9.2019 klo 13.45

Julkaisija: