Merenkulkulaitos/Pohjanlahden merenkulkupiirin Tornion 9 metrin väylän ruoppaaminen, Tornio

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Tornion laivaväylä sijaitsee Perämeren pohjukassa Tornion edustan merialueella merikartan n:o 59 alueella. Väylä johtaa Röyttän satamaan ja sen nykyinen kulkusyvyys on 8 m. Sataman liikenne palvelee pääasiassa Outokumpu Stainless Oy:n Tornion terästehdasta. Röyttän satamassa käy nykyisin noin 350 alusta vuosittain ja tavaraliikenteen määrä on noin 1,5 milj. tonnia. Terästehtaan tuotannon kasvun johdosta vuosittain alusmäärä kasvaa noin 700 alukseen ja tavaramäärä 3 miljoonaan tonniin vuoteen 2007 mennessä. 

Merenkulkulaitoksen Pohjanlahden merenkulkupiirillä on tarkoitus syventää Röyttän satamaan johtavaa Tornion laivaväylä 9 metrin kulkusyvyyteen. Ruoppauskohteita väylällä on 25 kpl yhteispinta-alaltaannoin 11,4 ha. Ruopattava massamäärä on noin
770 000 m3 ktr, josta pehmeitä imuruopattavia massoja on noin 580 000 m3 ktr. Merellä sijaitsevia läjitysalueita on 2 kpl, joiden lisäksi Outokummun tehdasalueen edustalle on suunniteltu imuruoppausmassojen läjitysallas. Hankkeen tarkoituksena on Tornion laivaväylän syventäminen siten, että se turvaa Tornion terästehtaan toimintaedellytykset tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. 

Julkaistu 5.8.2005 klo 16.07, päivitetty 17.6.2019 klo 10.17

Julkaisija: