Hyppää sisältöön

Mantilansuon turvetuotantohanke, Utajärvi

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on aloittaa energia- ja ympäristöturpeen tuotanto Utajärven kunnassa sijaitsevalla Mantilansuolla. 

Suo sijaitsee Utajärven kunnassa, kuntataajamasta noin noin 25 km maantietä 837 koilliseen. Vapo Oy:n hankkeen tarkoituksena on tuottaa pääasiassa energiaturvetta Oulun seudun energiantuotantolaitosten polttoaineeksi. Suunnitellun tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on yhteensä noin 275 hehtaaria ja se koostuu Länsiosasta (195 hehtaaria) ja Itäosasta (80 hehtaaria). Hankealueesta noin 25 prosenttia on luonnontilaisen kaltaista suota, 42 prosenttia metsäojitettua, 30 prosenttia turvetuotanto-ojitettua ja 3 prosenttia pelto-ojitettua suota. Tuotantovaiheen arvioidaan kestävän noin 25 vuotta.

Mantilansuo sijaitsee Kiiminkijoen valuma-alueella. Toteuttamisvaihtoehtoina tarkastellaan vesienkäsittelyä koskien erilaisia vaihtoehtoja, jotka ovat:

0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto 1: Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella, vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikana pintavalutus, yksi pintavalutuskenttä.
Vaihtoehto 2: Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella, vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus, yksi pintavalutuskenttä.
Vaihtoehto 3: Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella, vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen pintavalutus, kaksi pintavalutuskenttää.
Vaihtoehto 4: Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella, vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus, kaksi pintavalutuskenttää.
Vaihtoehto 5: Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella vesienkäsittelymenetelmänä sulanmaanaikainen kemikalointi.

Kuivatusvedet johdetaan toteuttamisvaihtoehdoissa yksi, kaksi ja viisi reittiä Korteoja – Peuraoja Kiiminkijokeen. Vaihtoehdoissa kolme ja neljä kuivatusvedet johdetaan tuotantoalueen Itäosasta Leipiojan kautta Kiiminkijokeen ja Länsiosasta reittiä Korteoja – Peuraoja Kiiminkijokeen.

 

Julkaistu 21.1.2010 klo 0.00, päivitetty 9.9.2019 klo 9.44