Hyppää sisältöön

Mäkikankaan tuulipuistohanke, Pyhäjoki

Hankkeen kuvaus

Hanke sijoittuisi Pyhäjoen kunnan Yppärin kylässä sijaitsevalle Mäkikangas -nimiselle alueelle Kalajoen kaupungin vastaiselle rajalle. Tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta enintään 110 kV:n ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto VE 0: Hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto  VE 1: Tuulivoimaloita 11 kpl, napakorkeus enintään 135 metriä ja yksikköteho 3 MW. Roottorin halkaisija on noin 101 metriä, jolloin voimalan ylin pyyhkäisykorkeus (lakikorkeus) on enimmillään noin 185 metriä. Tuulipuiston kokonaisteho on noin 33 MW ja sen arvioitu sähköntuotto noin 73 GWh/v. Arvioitu huipunkäyttöaika on noin 2 200 tuntia vuodessa.
Vaihtoehto VE 2: Tuulivoimaloita 14 kpl, napakorkeus enintään 138 metriä ja yksikköteho 2,3 MW. Roottorin halkaisija on noin 82 metriä, jolloin voimalan ylin pyyhkäisykorkeus on enimmillään noin 179 metriä. Tuulipuiston kokonaisteho on noin 32,2 MW ja sen arvioitu sähköntuotto noin 71 GWh/v. Arvioitu huipunkäyttöaika on noin 2 100 tuntia vuodessa.

Arviointiselostuksen valmistuttua hankevastaava on ilmoittanut mahdolliseksi myös tuulivoimalamallin, jonka ylin pyyhkäisykorkeus on 198 m.

Vaihtoehtoisia sähkönsiirtoreittejä (voimajohdot) on 5. Lisäksi on tarkasteltu Jokelan, Mäkikankaan, Tohkojan ja Mustilankankaan tuulivoimapuistojen yhteistä sähkönsiirtoreittiä, jossa on eri vaihtoehtoja. Kaikissa vaihtoehdoissa tuulipuisto liitetään valtakunnan verkkoon Fingrid Oyj:n Kalajoen Jylkän sähköasemalle.

Julkaistu 1.10.2013 klo 13.32, päivitetty 18.12.2015 klo 12.49