Hyppää sisältöön

Majasaarenkankaan jätteenkäsittelylaitos, Kajaani

Arviointiohjelma

 • Arviointiohjelma on saapunut 21.2.2003
 • Arviointiohjelma on nähtävillä 27.2. - 25.4.2003 Kajaanin kaupungintalon Neuvokissa, Kajaanin kaupunginkirjastossa, Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimistossa, Kainuun ympäristökeskuksen kirjaamossa, Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän kotisivuilla
 • Kuulutus Majasaarenkankaan jätteenkäsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 20.2.2003
 • Kuulemistilaisuus Kajaanin kaupungintalon valtuustosalissa 27.2.2003
 • Lausuntopyyntö Majasaarenkankaan jätteenkäsittelylaitoksen arviointiohjelmasta 28.2.2003
 • Lausuntojen määräaika: 25.4.2003
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta (pdf )
 • Arviointiselostus saapunut 9.3.2004
 • Kuulutus arviointiselostuksesta:  10.3.2004
 • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta:  12.3.2004
 • Lausuntojen määräaika:  15.4.2004
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta (pdf )

Hankeenn kuvaus:  Kainuussa toimivien eri tahojen (kunnat, Kainuun Liitto, Kainuun ympäristökeskus) 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa tekemissä Kainuun jätehuollon kehittämistä pohtivissa suunnitelmissa ja kustannustarkasteluissa on päädytty siihen, että jätteiden loppusijoitus Kainuussa keskittyy Kajaanin Majasaarenkankaan alueelle. Tämän päämäärän  saavuttamiseksi Kainuun kunnat perustivat Kainuun jätehuollon kuntayhtymän, jonka tehtävänä on hoitaa jätelain mukaan kunnille säädetyt tehtävät. Sen osakkaita ovat  Kainuun kunnat Kuhmoa ja Suomussalmea lukuun ottamatta.  Jätteenkäsittelypaikaksi Kainuussa on tässä yhteydessä valittu Majasaarenkangas ja ympäristönvaikutusten arviointi käsittelee ko. paikan ympäristövaikutuksia.

YVA-hankkeen vaihtoehdoiksi on esitetty  vaihtoehtoisia jätteen loppusijoitusalueita:

1) Majasaarenkangas eteläinen
2) Kataikonkangas
3) Majasaarenkangas läntinen

Lisäksi 0-vaihtoehto (hanketta ei toteuteta) on jätetty ympäristövaikutusten arvioinnista pois sillä perusteella, että se ei ole realistinen hankkeesta vastaavan kannalta. 0-vaihtoehdon toteutuessa hankkeesta vastaava (Eko-Kymppi)  luopuisi keskeisestä toiminta-alueestaan ja menettäisi toimintamahdollisuuden ainakin sillä ajanjaksolla, kun uusi jätteiden sijoituspaikka on löydetty.

 

 

 

Julkaistu 9.9.2013 klo 15.44, päivitetty 18.6.2019 klo 8.50

Julkaisija: