Hyppää sisältöön

Maanahkiaisen tuulipuistohanke, Raahe, Pyhäjoki

Hankeen kuvaus

Maanahkiaisen merituulivoimapuisto sijoittuu Raahen ja Pyhäjoen edustan merialueelle. Tuulivoimaloita rakennettaisiin noin 100. Tuulivoimaloiden tornin korkeus olisi enintään noin 120 metriä ja siiven pituus enintään noin 70 metriä. Tuulivoimaloiden yksikkökoko olisi 3-5 megawattia (MW) ja kokonaiskapasiteetti 300-500 MW. Merisähköasemia rakennettaisiin 2-3 kpl. Merialueelta sähkö siirrettäisiin rannikolle merikaapeleilla ja rannikolta edelleen maa-alueelle käyttäen ilmajohtoja.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto 1: Hankealueelle rakennettaisiin noin 100 tuulivoimalaa. Hankealueen pohjoisosasta olisi noin 2,5 kilometriä rannikolle ja eteläosasta noin 11 kilometriä. Hankealueen pinta-ala olisi noin 14 800 hehtaaria.
Vaihtoehto 2: Hankealueelle rakennettaisiin noin 100 tuulivoimalaa. Hankealueen pohjoisosasta olisi rannikolle vähintään seitsemän kilometriä ja eteläosasta noin 7-12 kilometriä. Hankealueen pinta-ala olisi noin 8770 hehtaaria.
Vaihtoehto 3: Kuten vaihtoehto 2, mutta alue on jaettu kahteen erilliseen alueeseen. Voimaloita olisi noin 100 kappaletta. Hankealueen pinta-ala olisi noin 7360 hehtaaria.

Sähkönsiirtovaihtoehdot

Sähkö siirrettäisiin mereltä mantereelle merikaapeleiden avulla; pohjoinen merikaapeli rantautuisi Raaheen Rautaruukin teollisuusalueen rantaan ja eteläinen Hanhiniemen pohjoispuolelle Kultalanlahteen. Manneralueilla sähkönsiirron osalta tarkasteltiin seuraavia reittivaihtoehtoja:

Pohjoinen reitti: Rautaruukin tehtaan satama-alueella merikaapeli muutettaisiin 110 kV ilmajohdoksi, joka kytkettäisiin tehtaan sähköasemaan. Sähköasemalta ilmajohto johdettaisiin teollisuusalueen läpi liittyen nykyisen linjan kanssa samaan johtokäytävään. Reitti jakautuisi kahdeksi alavaihtoehdoksi Saarelanperän alueella. Alavaihtoehto RVE 1a yhdistyisi valtakunnan verkkoon noin 2,5 kilometriä Ruukin keskustan pohjoispuolella. Alavaihtoehto RVE 1b liittyisi valtakunnan verkkoon noin 9,5 kilometriä Ruukin keskustan lounaispuolella.

Eteläinen reitti: Merikaapeli rantautuisi Kultalanlahden alueella leirikeskuksen ruopatun veneväylän tuntumassa. Ranta-alueen jälkeen merikaapeli muutettaisiin ilmajohdoksi. Linja kulkisi kunnanrajaa pitkin ja yhdistyisi valtakunnan verkkoon noin 16 kilometriä Vihannin länsipuolella.


  

Julkaistu 5.5.2011 klo 11.34, päivitetty 24.4.2018 klo 8.45