Hyppää sisältöön

Maa-ainesten otto, Hausjärvi, Lavinto

Hankkeen kuvaus: Hausjärven Lavinnon kylässä toimivan Vahva Sora Oy:n soranoton laajennusta koskeva ympäristövaikutusten arviointi (YVA) tuli vireille Hämeen ympäristökeskukseen kesäkuun alussa. Hankkeeseen on liitetty lausuntoaikana Vahva Sora Oy:n lisäksi myös Lohja Rudus Oy Ab:n esityksestä sen maa-ainesten ottoalueen laajennushanke. Toiminnanharjoittajien ottoalueet rajoittuvat toisiinsa ja muodostavat vaikutuksiltaan yhtenäisen kokonaisuuden, minkä vuoksi niiden ympäristövaikutukset on tarkoituksenmukaista arvioida yhdessä.

Vahva Sora Oy:n ja Lohja Rudus Oy Ab:n uusia maa-ainesten ottoalueita on kaksi. Pinta-alaltaan uudet ottoalueet ovat yhteensä noin 20 hehtaaria ja niiden ottomäärä yhteensä 3 790 000 kiintokuutiometriä. Toimijoilla on nykyisten lupien perusteella maa-ainesten ottoalueita yhteensä 70 hehtaaria, joista on tarkoitus ottaa soraa ja hiekkaa yhteensä noin 9
550 000 kiintokuutiometriä.

Julkaistu 23.8.2013 klo 16.21, päivitetty 6.9.2013 klo 15.05

Julkaisija: