Hyppää sisältöön

Lumivaaran tuulivoimahanke, Otsotuuli Oy, Hyrynsalmi

Arviointiohjelma on saapunut 5.11.2013

Lumivaaran tuulivoimahankkeen YVA-arviointiohjelma

Arviointiohjelma on nähtävillä Hyrynsalmen ja Ristijärven kunnantaloilla ja Kainuun ELY-keskuksen kirjaamossa

Kuulemistilaisuus: keskiviikkona 4.12.2013 klo 18:00 alkaen Hyrynsalmen kunnantalon valutuustosalissa, Laskutie 1, Hyrynsalmi. Samassa yhteydessä pidetään myös tuulipuiston osayleiskaavaan liittyvä yleistötilaisuus.

Lausunnot ja mielipiteet Lumivaaran tuulivoimahenkkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 18.12.2013 mennessä.

Hankkeen kuvaus

Suunniteltu tuulipuistoalue sijaitsee noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen.
YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta tuulipuiston alustavaa toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat tuulivoimaloiden lukumäärän osalta. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan kahta voimajohdon reittivaihtoehtoa kantaverkkoon.
Vaihtoehto 0 (VE 0): hankkeen toteuttamatta jättäminen.
Vaihtoehto 1 (VE 1): korkeintaan 8 yksikköteholtaan 2 - 5 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus ja roottorin halkaisija olisivat korkeintaan 150 metriä.
Vaihtoehto 2 (VE 2): korkeintaan 6 yksikköteholtaan 2 - 5 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus ja roottorin halkaisija olisivat korkeintaan 150 metriä. Vaihtoehdon VE1 sijoittelusta on vaihtoehdossa VE2 poistettu 2 tuulivoimalaa.

Sähkönsiirron reittivaihtoehdot

Hankkeen sähkönsiirto toteutettaisiin 110 kV ilmajohtoa pitkin. Kantaverkkoon liityttäisiin joko Fingrid Oyj:n omistamalla Seitenoikean 220 / 110 kV sähköasemalla (voimajohdon reittivaihtoehto VE1) tai suoraan liittymällä E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n omistamaan 110 kV Seitenoikea – Puolanka –sähköjohtoon Lumisuon kohdalla (voimajohdon reittivaihtoehto VE2). Tuulipuiston hankealueelle rakennettaisiin uusi 110 / 20 kV sähköasema. Molemmat reittivaihtoehdot tulisivat kulkemaan hankealueelta alkuosuuksillaan kolmen kilometrin matkan uudessa voimajohtokäytävässä. Reittivaihtoehto VE1 kulkisi ensin kolmen kilometrin matkan uudessa voimajohtokäytävässä ja sen jälkeen yhdeksän kilometrin matkan olemassa olevan Seitenoikea – Puolanka –sähköjohdon rinnalla ja liittyisi Seitenoikean muuntoasemalle. Reittivaihtoehto VE2 liittyisi kolmen kilometrin päässä tuulipuistosta suoraan olemassa olevaan Seitenoikea – Puolanka –voimajohtoon.

Arviointiselostus on saapunut 4.6.2014

Yleisötilaisuus

Tiistaina 17.6.2014 klo 18.00 alkaen Hyrynsalmen kunnantalon valtuustosalissa (osoite Laskutie 1, Hyrynsalmi). Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Julkaistu 7.11.2013 klo 10.23, päivitetty 24.5.2019 klo 10.45

Julkaisija: