Hyppää sisältöön

Luikonlahden rikastamon rikastuskapasiteetin lisääminen, Kaavi

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Luikonlahden rikastamon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 281 kt)

Luikonlahden rikastamon ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiivistelmä (pdf, 14 Mt)

Luikonlahden rikastamon ympäristövaikutusten arviointiselostus, osa 1/2 (pdf, 5,5 Mt)

Luikonlahden rikastamon ympäristövaikutusten arviointiselostus, osa 2/2 (pdf, 10, 7 Mt)

Kuulutus arviointiselostuksesta (42 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Luikonlahden rikastamon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 179 kt)

Luikonlahden rikastamon ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 2,1 Mt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (180 kt)

Hankkeen kuvaus

Kylylahti Copper Oy:n Kylylahden kaivoksesta louhittava malmi kuljetetaan rikastettavaksi Kaavin kunnan Luikonlahden kylässä sijaitsevalle rikastamolle. Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan mukaisesti Luikonlahden rikastamolla voidaan rikastaa Kylylahden kupari-koboltti-malmia 550 000 tonnia vuodessa. Yhtiö suunnittelee toimintansa laajentamista. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltiin rikastamon rikastuskapasiteetin kasvattamista enimmillään 1 milj. tonniin vuodessa sekä yhtiön muiden malmiesiintymien rikastamista Luikonlahdessa ja tästä aiheutuvaa laajennustarvetta prosesseihin ja rikastushiekan loppusijoituskapasiteettiin.

Arvioitavat vaihtoehdot

  • Vaihtoehto VE 0: Kylylahden malmin rikastaminen kapasiteetilla 550 000 tonnia vuodessa. 0-vaihtoehdon tarkoituksena on toimia vertailuvaihtoehtona muille toteuttamisvaihtoehdoille ja kuvata tilannetta, jossa Luikonlahdella rikastetaan ainoastaan Kylylahden malmia nykyisen ympäristölupapäätöksen mukaisella kapasiteetilla. Toiminnassa syntyvä rikastushiekka mahtuu kokonaisuudessaan nykyiselle rikastushiekka-altaalle korottamalla altaan patoja. Tässä vaihtoehdossa Luikonlahden rikastamon ja Kylylahden kaivoksen toiminta-aika on noin 8 vuotta.
  • Vaihtoehto VE 1: Kylylahden malmin rikastaminen kapasiteetilla 800 000 tonnia vuodessa. Vaihtoehdossa 1 rikastamon kapasiteetti nostetaan tasolle 800 000 tonnia malmia vuodessa. Tämä vastaa likimäärin Kylylahden kaivoksen maksimituotantoa valitulla louhintamenetelmällä. Toiminnassa syntyvän rikastushiekan loppusijoituksen tilantarvetta on selvitetty YVA-menettelyn aikana tehdyssä teknistaloudellisessa tarkastelussa. Selvityksen mukaan tässä vaihtoehdossa muodostuva rikastushiekka mahtuu nykyiselle rikastushiekka-alueelle laajentamalla rikastushiekka-allasta nykyisen selkeytysaltaan alueelle. Vaihtoehdossa 1 Luikonlahden rikastamon ja Kylylahden kaivoksen elinkaari vastaa nollavaihtoehdon elinkaarta, noin kahdeksaa vuotta.
  • Vaihtoehto VE 2: Kylylahden malmin sekä Outokummun, Leppävirran ja Suomussalmen alueen malmien rikastaminen kapasiteetilla 1 milj. tonnia vuodessa. Vaihtoehdossa 2 rikastamon kapasiteetti nostetaan tasolle 1 milj. tonnia malmia vuodessa. Tässä vaihtoehdossa Luikonlahdella rikastetaan Kylylahden malmin ohella lisäsyötteenä ainakin joitakin seuraavista: Hautalammen malmia Outokummusta, Valkeisenrannan ja Särkiniemen malmeja Leppävirran Oravikoskelta sekä Hietaharjun ja Peura-ahon malmeja Suomussalmen Kiannanniemeltä. Kylylahden ja muiden em. malmien tunnettu kokonaismäärä on noin 15 miljoonaa tonnia. Toiminnassa syntyvän rikastushiekan loppusijoituksen tilantarvetta on selvitetty YVA-menettelyn aikana tehdyssä teknistaloudellisessa selvitystyössä. Vaihtoehdon 2 toteutuessa rikastushiekka-allasta joudutaan kasvattamaan nykyisen selkeytysaltaan alueelle sekä Heinälammen pohjoisosaan. Vaihtoehdon 2 mukaisessa toiminnassa rikastamon elinkaari on arviolta 15 vuotta.
Julkaistu 6.10.2011 klo 8.00, päivitetty 12.6.2013 klo 14.57