Hyppää sisältöön

Liikelaitos Kokkolan Vesi, Karhinkankaan vedenotto, Kokkola

Hankkeen kuvaus

Liikelaitos Kokkolan Vesi on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman, joka koskee pohjavedenottoa Kokkolan Lohtajan Karhinkankaan ja Sivakkokankaan pohjavesialueilta. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyssä tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Kokkolan kantakaupungin talousveden toimitusvarmuutta. Hankkeessa varaudutaan myös veden toimittamiseen tulevaisuudessa Lohtajan kirkonkylän, Kälviän ja Kannuksen tarpeisiin.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Karhinkankaan ja Sivakkokankaan pohjavesialueille sijoitetaan korkeintaan 8 vedenottamoa. Vuorokautinen vedenottomäärä on 8 000 m3, joka sisältää nykyisen vedenottoluvan mukaisen määrän (1 000 m3/d) ja uuden vedenoton (7 000 m3/d).
  • Vaihtoehto VE2: pohjavesialueille sijoitetaan korkeintaan 9 vedenottamoa. Vuorokautinen vedenottomäärä on 10 000 m3, joka sisältää nykyisen vedenottoluvan mukaisen määrän
    (1 000 m3/d) ja uuden vedenoton (9 000 m3/d).
  • Vaihtoehto VE3: pohjavesialueille sijoitetaan korkeintaan 9 vedenottamoa. Vuorokautinen vedenottomäärä on 12 000 m3, joka sisältää nykyisen vedenottoluvan mukaisen määrän
    (1 000 m3/d) ja uuden vedenoton (11 000 m3/d).

Vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 vedenottamoilta vedet johdetaan putkilinjalla Lohtajan Houraatin alueelle rakennettavalle vedenkäsittelylaitokselle ja edelleen olemassa olevaa putkilinjaa pitkin Kokkolan vesihuoltoverkostoon.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

”Yhteysviranomainen on 15.6.2020 pyytänyt hankkeesta vastaavaa täydentämään arviointiselostusta YVA-lain 24 §:n mukaisesti. Arviointiselostuksesta kuullaan täydentämisen jälkeen uudestaan siten kuin YVA-lain 20 §:ssä säädetään. Yhteysviranomainen antaa YVA-lain 23 §:n mukaisen perustellun päätelmän kahden kuukauden kuluessa täydennettyyn arviointiselostukseen liittyvän lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.”

Arviointiselostuksen paperiversio on 31.3.-22.5.2020 luettavissa:

  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kokkolan toimipaikka, Kallentori, Pitkänsillankatu 15, Kokkola

Nähtävillä

Kuulutus on nähtävillä 31.3. – 22.5.2020 Kokkolan kaupungin verkkosivulla www.kokkola.fi . Kuulutus ja arviointiselostus toimitetaan kuulutusajaksi yleisön nähtäville ) sekä julkaistaan verkkosivulla www.ymparisto.fi/karhinkankaanvedenottoYVA  31.3.2020 alkaen.

Yleisötilaisuus

Koronavirusepidemian vuoksi arviointiselostuksesta ei järjestetä yleisötilaisuutta, mutta tehdystä ympäristövaikutusten arvioinnista on laadittu sähköinen esitys, joka on katsottavissa:

Mikäli yleisötilaisuus on kuitenkin mahdollista järjestää myöhemmin kuulutusaikana, asiasta ilmoitetaan erikseen.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään 22.5.2020 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 KOKKOLA tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/3038/2018.

Julkaistu 7.1.2019 klo 13.54, päivitetty 15.6.2020 klo 10.48