Hyppää sisältöön

Laukunkankaan tuulivoimapuisto, Savonlinna ja Enonkoski

Hankkeen kuvaus

Laukunkankaan Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Laukunkankaan alueelle Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken kunnan rajalle.Hankealue on noin 22 kilometrin päässä Savonlinnan keskustasta ja noin 9 kilometrin päässä Enonkosken keskustasta.Suunnitellut tuulivoimalat (8–11 kpl) tulevat olemaan teholtaan1,8–4 megawattia (MW). Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan niiden tarvitsemat huoltorakennukset ja -tiet sekä sähköverkko. Alueella tuotettu sähkö syötetään hankealueen halki kulkevaan 110 kV johtoon alueella jo käytössä olevan muuntamoaseman (110/20 kV) kautta. Tuulivoimaloiden käyttöönotto on tarkoitus toteuttaa vaiheittain vuosien 2012 ja 2013 aikana.

 
Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

VE 0, hanketta ei toteuteta
- Hankealueen nykytila säilyy, eikä hankkeelle haeta lupia.

VE 1, 11 kpl napakorkeudeltaan enintään 100 metrin tuulivoimalaa
- Kunkin yksikön teho 1,8–2,4 MW

VE 2, 8-9 kpl napakorkeudeltaan enintään 140 metrin tuulivoimalaa
- Kunkin yksikön teho 2–4 MW

Arviointiohjelma    

 

Julkaistu 30.9.2010 klo 8.00, päivitetty 7.9.2020 klo 12.18