Laukunkankaan tuulivoimapuisto, Savonlinna ja Enonkoski

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Laukunkankaan Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Laukunkankaan alueelle Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken kunnan rajalle.Hankealue on noin 22 kilometrin päässä Savonlinnan keskustasta ja noin 9 kilometrin päässä Enonkosken keskustasta.Suunnitellut tuulivoimalat (8–11 kpl) tulevat olemaan teholtaan1,8–4 megawattia (MW). Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan niiden tarvitsemat huoltorakennukset ja -tiet sekä sähköverkko. Alueella tuotettu sähkö syötetään hankealueen halki kulkevaan 110 kV johtoon alueella jo käytössä olevan muuntamoaseman (110/20 kV) kautta. Tuulivoimaloiden käyttöönotto on tarkoitus toteuttaa vaiheittain vuosien 2012 ja 2013 aikana.

 
Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

VE 0, hanketta ei toteuteta
- Hankealueen nykytila säilyy, eikä hankkeelle haeta lupia.

VE 1, 11 kpl napakorkeudeltaan enintään 100 metrin tuulivoimalaa
- Kunkin yksikön teho 1,8–2,4 MW

VE 2, 8-9 kpl napakorkeudeltaan enintään 140 metrin tuulivoimalaa
- Kunkin yksikön teho 2–4 MW

Arviointiohjelma    

 

Julkaistu 30.9.2010 klo 8.00, päivitetty 7.5.2019 klo 10.09