Hyppää sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj, biokaasulaitoshanke, Kaustinen

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus: Lassila & Tikanoja suunnittelee biokaasu- ja kaasutuslaitostoiminnan käynnistämistä Kaustisen kunnassa. Laitosalue sijaitsee 5 km Kaustien kuntakeskuksesta itää. Hankkeen päätarkoituksena on turvata lähelle sijoittuvan suunnitteilla olevan malminjalostukslaitoksen energian saanti, helpottaa maatalouden jätteiden välivarastointiongelmaa, saattaa turkiseläintuotannon jätteet tehokkaan käsittelyn ja hyötykäytön piiriin, tarjota eläinten ruhojen käsittelyä, tarjota jätevesilietteiden- ja biojätteen käsittelykapasiteettia sekä tarjota mahdollisesti muiden jätteiden termistä kaasutuskapasiteettia. Hankkeen tavoitteena on tuottaa jätteistä energiaa ympäristöystävällisesti ja edullisesti alueelle syntyvää uutta teollista toimintaa varten.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

  • Nollavaihtoehto
  • Biokaasun käyttö kaivostoiminnan energianlähteenä

 

Julkaistu 18.10.2006 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 13.57