Lasorin tuulivoimapuisto, Vöyri

Hankkeen kuvaus

Tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu Vöyrin kunnan keskiosaan, Vöyrin kuntakeskuksesta noin kolme kilometriä koilliseen. Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on 7-8 MW ja kokonaiskorkeus 280 metriä. Tuulivoimalat on suunniteltu liitettäväksi kantaverkkoon 110 kV ilmajohdolla.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 19 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 7-8 MW.
  • Vaihtoehto VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 9 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 7-8 MW.

Sähkönsiirtovaihto:

  • Vaihtoehto VEA: Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen käyttöön rakennetaan uusi 110 kV sähköasema. Tuulivoimahanke liitetään hankealueesta länteen sijoittuvaan Härrfors Nät Ab:n 110 kV:n Tuovila-Jussila voimajohtoon 110 kV voimajohdolla. Voimajohdon pituus on noin 10 km.

Arviointiohjelma

Julkaistu 14.9.2021 klo 14.03, päivitetty 16.11.2021 klo 11.35