Hyppää sisältöön

Lännenpuolen Lohi Oy:n Loukeenkarin kalankasvattamon laajennushanke, Kustavi

Hankkeen tavoitteena on olemassa olevan kalankasvatustoiminnan merkittävä laajentaminen nykyisellä sijaintipaikalla Loukeenkarin alueella Kustavin kunnassa. Loukeenkarin olemassa olevalla kasvattamolla on ympäristölupa 300 tonnin vuotuiselle tuotannolle. Kalat kasvatetaan 0,4 kg keskipainosta 1,5-2,0 kg keskipainoon yhden kasvatuskauden aikana. Hanke käsittää verkkoaltaat, ruokinta-automaatit sekä tarvittavat toiminnan valvonnan mahdollistavat rakenteet. Rehuvarastot sijoittuvat maalle, rehua toimitetaan automaatteihin veneellä. Kalankasvattamo toimii kausittain toukokuusta marraskuuhun. Hanke käsittää kirjolohen loppukasvatuksen eikä siihen sisälly kalan talvisäilytystä, poikaskasvatusta tai perkaamotoimintaa. Hankkeessa tukeudutaan em. toiminnoissa Lännenpuolen Lohi Oy:n hallinnassa oleviin kasvattamoihin sekä yhteistyökumppaneiden toimintoihin. Hanke sijoittuu ulkosaaristoon Saaristomeren ja Selkämeren vaihettumisalueelle Kihdin pohjoisosaan ja noin 800 metrin etäisyydelle Ahvenanmaan aluevesirajasta. Hankealueelta etäisyyttä lähimpiin vakituisiin ja vapaa-ajan asuntoihin on useampi kilometri.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Toteutusvaihtoehdot on sijainnin ja volyymin osalta muotoiltu siten, että kalankasvatuksen toimintaketju on kokonaisuudessaan liiketaloudellisesti kannattava. Merikasvatukseen sopivia, toisenlaiseen tekniikkaan perustuvia kasvattamovaihtoehtoja ei toistaiseksi ole olemassa, joten kaikissa toteutusvaihtoehdoissa arvioidaan samanlaista tekniikkaa. Koska sijaintipaikka on sijainninohjaussuunnitelmassa todettu mahdolliseksi alueeksi kalankasvatukselle, ei eri vaihtoehtoja ole lähdetty tarkastelemaan toisten, huonommin toimintaan sopivien alueiden kautta.

Toteutusvaihtoehdot on muodostettu kuormituslähtöisesti perustuen eri kasvatusvolyymien aiheuttamaan kuormitukseen. Kirjolohen teuraskalakasvatuksesta aiheutuva ominaiskuormitus (kuormitus tuotantoyksikköä kohden) on 4,28 g fosforia (P) ja 40,2 g typpeä (N) tuotettua kalakiloa kohti (1. taulukko). Veteen joutuvista ravinteista vain osa on liukoisessa muodossa. Liukoisen typen määräksi voidaan olettaa 36 % ja liukoisen fosforin määräksi 9 %.

1. Toteutusvaihtoehdot

Toteutusvaihtoehto

Ravinnekuormitus

Vuotuinen
lisäkasvu

Nollavaihtoehto (nykyinen toiminta)

1200 kg/a P; 12 000 kg/a N

n. 300 t/a

TV1

3000 kg/a P; 30 000 kg/a N

n. 800 t/a

TV2

4000 kg/a P; 40 000 kg/a N

n. 1000 t/a

TV3

5000 kg/a P; 50 000 kg/a N

n. 1200 t/a


Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Nähtävillä:

Arviointiselostus on nähtävänä 14.4. – 12.6.2020 Kustavin kunnanvirastossa, os. Keskustie 7, Kustavi, Kustavin kirjastossa, os. Keskustie 7, Kustavi, Ahvenanmaan maakuntahallituksen kirjaamossa, os. Strandgatan 37, Maarianhamina, Maarianhaminen kaupunginkirjastossa, os. Strandgatan 29, Maarianhamina, Brändön kunnankansliassa, os. Åva, Ahvenanmaa ja Brändön kirjastossa, os. Brändöby, Ahvenanmaa.

Mielipiteen esittäminen:

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 12.6.2020 mennessä os. Itsenäisyydenaukio 2, Turku, tai PL 523, 20101 Turku, tai sähköpostitse kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Yleisötilaisuus virtuaalityötilassa:

Yleisötilaisuus toteutetaan virtuaalityötilassa. Tämä korvaa tavallisesti YVA-prosessissa paikan päällä järjestetyn yleisötilaisuuden näinä poikkeuksellisina aikoina. Työtilassa on mahdollista kirjallisesti kommentoida tehtyä arviointia ja esittää kysymyksiä hankkeesta vastaavalle, arvioitsijalle ja yhteysviranomaiselle [Varsinais-Suomen ELY-keskus]. Tämä ns. virtuaaliyleisötilaisuus on avoinna 22.4.2020 klo 17-20.

Osallistuminen virtuaaliyleisötilaisuuteen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta ja internet-yhteyttä tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Virtuaalityötila toimii internet-selaimella eikä vaadi erillisten ohjelmien asentamista. Mene osoitteeseen: https://yleisotilaisuus.in.howspace.com/. Kirjoita sivulle sähköpostiosoitteesi ja valitse alapuolelta vaihtoehto Rekisteröidy/Register. Saat linkin virtuaaliyleisötilaisuuden sivulle sähköpostiisi Howspace-nimiseltä sivustolta. Sivustolla ohjeistetaan, miten virtuaalityötilassa toimitaan. Tervetuloa mukaan!

Framlagt till påseende:

Miljökonsekvensbeskrivningen är framlagt till påseende för allmänheten 14.4. – 12.6.2020 på följande platser: kommunkansliet i Gustavs, adress Keskustie 7, Gustavs, biblioteket i Gustavs, adress Keskustie 7, Gustavs, registraturen Ålands landskapsstyrelse, adress Strandgatan 37, Mariehamn, Mariehamns stadsbibliotek, adress Strandgatan 29, Mariehamn, Brändö kommunkansli, adress Åva, Åland och Brändö bibliotek, adress Brändöby, Brändö, Åland.

Framförande av åsikter:

Åsikter och utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen kan skriftligt tillställas NTM-centralen senast 12.6.2020 adress Självständighetsplan 2, 20800 Åbo, eller PB 236, 20101 Åbo, eller per e-post på adress registratur.egentligafinland(at)ntm-centralen.fi

Allmänhetsmötet på virtuell arbetsplattform:

Allmänhetsmötet äger rum på en virtuell arbetsplattform, som på grund av undantagssituationen ersätter det allmänhetsmöte som normalt ordnas på plats i samband med ett MKB-förfarande. På arbetsplattformen är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter på den genomförda bedömningen och ställa frågor till de projektansvariga, till miljökonsekvensbedömarna och till kontaktmyndigheten [NTM-centralen i Egentliga Finland]. Det virtuella allmänhetsmötet äger rum den 22.4.2020 kl. 17-20.

Deltagande i det virtuella allmänhetsmötet kräver en fungerade e-postadress och en dator, surfplatta eller smarttelefon med internetförbindelse. Den virtuella plattformen fungerar i webbläsaren och kräver inte installering av något program. Gå till adressen https://allmanhetsmote.in.howspace.com/. Skriv in din e-postadress och välj ”Register”. Du får då en länk direkt till din e-post från en webbplats som heter Howspace. Länken för dig till den virtuella plattformen där du får tilläggsinformation om hur det virtuella allmänhetsmötet fungerar. Välkommen till mötet!

 

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/lannenpuolenlohiYVA

Julkaistu 1.10.2018 klo 12.40, päivitetty 6.4.2020 klo 10.53

Aihealue: