Lamminrahkan itäisen läjitysalueen vuosittaisen täyttömäärän nosto, Kangasala

Hankkeen kuvaus

Kangasalan kaupunki suunnittelee toiminnassa olevan Lamminrahkan itäisen ylijäämämaiden  sijoitusalueen vuosittaisen täyttömäärän nostamista. Sijoitusalueen tarkoituksena on mahdollistaa  Lamminrahkan kaupunginosan alueella syntyvien pilaantumattomien ja rakentamiseen  kelpaamattomien maa-ainesten vastaanotto ja sijoitus alueelle. Lisäksi alueelle suunnitellaan  vastaanotettavan kaupungin muiden alueiden rakentamisessa muodostuvia ylijäämämaita. 

Sijoitusalueelle on Kangasalan kaupungin vuonna 2020 myöntämä ympäristölupa. Hankkeessa  alueelle sijoitettaisiin ylijäämämaita enintään 200 000 tonnia vuodessa. Toiminta-ajan  maisemointitoimineen arvioidaan olevan alle 5 vuotta. Voimassa olevan ympäristöluvan nojalla ylijäämämaita saadaan sijoittaa alueelle 49 000 tonnia vuodessa. Hankealue sijaitsee Kangasalla,  lähellä Tampereen rajaa. Kangasalan keskusta sijaitsee noin 6 km etäisyydellä hankealueesta  kaakkoon ja Tampereen keskusta noin 10 km länteen.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

VE0: Vuosittaista täyttömäärää ei nosteta ja toiminta jatkuu nykyisen ympäristöluvan mukaisesti.  Alueelle tuodaan vain Lamminrahkan kaupunginosan rakentamisessa muodostuvia pilaantumattomia  ylijäämämaita. Toiminta-aika on arviolta 15 vuotta.

VE1: Ylijäämämaiden sijoitusalueen vuosittainen täyttömäärä nostetaan enintään 200 000 tonniin  vuodessa toiminta-alueen, kokonaistilavuuden ja täyttösuunnitelman säilyessä nykyisen  ympäristöluvan mukaisena. Alueelle voidaan vastaanottaa Lamminrahkan kaupunginosan  rakentamisessa ja muissa kaupungin rakentamishankkeissa muodostuvia pilaantumattomia  ylijäämämaita. Toiminta-ajan maisemointitoimineen arvioidaan olevan alle 5 vuotta.

Arviointiselostus

 

Arviointiohjelma 

 

    Julkaistu 29.7.2022 klo 14.20, päivitetty 10.10.2022 klo 13.53

    Julkaisija: