Hyppää sisältöön

Lahtojoen timanttikaivoshanke, Kaavi

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 45 kt)

Mantle Diamonds Finland Oy:n Lahtojoen timanttikaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 3,5 Mt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 245 kt)

Hankkeen kuvaus

Mantle Diamonds Finland Oy suunnittelee yhteistyössä Karhu Mining Company Oy:n kanssa Kaavin kuntaan Lahtojoen alueelle avolouhosta kimberliittin louhintaan sekä sen rikastamista varten. Hankealue sijaitsee Kaavin kunnassa kirkonkylältä noin 6 km koilliseen.

Toiminnasta syntyisi jäännöskivi-, jätekivi- ja pintamaakasoja. Hankkeen kokonaiskesto olisi kahdeksan vuotta. Ensimmäisen toimintavuoden aikana on tarkoitus poistaa pintamaat kimberliitin päältä sekä rakentaa rikastuslaitteisto ja muu infrastruktuuri valmiiksi louhintaa varten. Itse kimberliittimalmin louhinta kestäisi seitsemän vuotta.

Kaivos tulisi olemaan perinteinen avolouhos, jossa malmin louhinnassa hyödynnettäisiin diesel-käyttöisiä kaivinkoneita ja kuorma-autoja. Louhoksen syvyys tulisi olemaan noin 110 m maan pinnasta. Kimberliittimalmia porattaisiin, räjäytettäisiin, lastattaisiin ja kuljetettaisiin rikastuslaitteistoon, jossa timanttien rikastaminen perustuisi mm. röntgenlaitteisiin. Rikastuksessa ei käytettäisi lainkaan kemikaaleja.

Arvioitavat vaihtoehdot

  • Vaihtoehto VE 0: Hanketta ei toteuteta. Hankealueen nykytila säilyy, eikä hankkeelle haeta lupia. Nykyinen louhoskuoppa, läjitysalue ja laskeutusallas maisemoidaan.
  • Vaihtoehto VE 1: Hanke toteutetaan esitetyillä louhosmäärillä. Louhittava malmimäärä on keskimäärin noin 600 000 tonnia vuodessa (50 000 tonnia/kuukaudessa) ja louhittavan jätekiven määrä keskimäärin noin 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa (yhteensä noin 1,9 miljoonaa tonnia vuodessa). Kokonaislouhintamäärä on noin 11,65 miljoonaa tonnia (malmi 3,9 tonnia ja jätekivi 7,75 tonnia). Avolouhoksen koko on noin 4 ha ja YVA–alueen (sisältäen apualueet) kokonaisala noin 130 ha.
Julkaistu 8.3.2011 klo 8.00, päivitetty 12.6.2013 klo 14.18