Laanilan Voima Oy:n voimalaitoshanke, Oulu

Hankkeen kuvaus

Hankkeeseen kuuluu Laanilan Voima Oy:n uuden polttoaineteholtaan 300 MW:n voimalaitoksen rakentaminen Oulun Takalaanilassa sijaitsevan Kemiran tehdasalueen yhteyteen. Voimalaitos turvaisi ensisijaisesti Kemira Oyj:n tehtaiden energian saannin tehtaiden energian tarpeen kasvaessa. Lisäksi hankkeella varmistetaan Oulun kaupungin kaukolämpökapasiteetin riittävyyttä sekä tuotetaan sähköä.

Arvioitavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 1 (V1): Polttoaineteholtaan 300 MW:n leijukattilassa käytettäisiin polttoaineena turvetta ja puupolttoaineita sekä Kemiran tehtaiden prosessikaasuja. Uuden kattilalaitoksen rakentaminen käsittää kattilan, turbiini-generaattorilaitoksen, savukaasujen puhdistuslaitteiden ja polttoaineiden syöttöjärjestelmän rakentamisen. Laitos tuottaa prosessihöyryä, sähköä ja kaukolämpöä.

Vaihtoehto 2 (V2): Polttoaineteholtaan 300 MW:n leijukattilassa käytettäisiin polttoaineena turvetta, jäteperäisiä polttoaineita ja puupolttoaineita sekä Kemiran tehtaiden prosessikaasuja. Uuden kattilalaitoksen rakentaminen käsittää kattilan, turbiini-generaattorilaitoksen, savukaasujen puhdistuslaitteiden ja polttoaineiden syöttöjärjestelmän rakentamisen. Laitos tuottaa prosessihöyryä, sähköä ja kaukolämpöä.

Nollavaihtoehto (V0): Tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä. Laanilan Voima Oy:n voimalaitoksen toimintaa jatketaan nykyisillä kattiloilla ja polttoaineilla.

Julkaistu 17.12.2013 klo 10.30, päivitetty 18.12.2015 klo 12.41