Hyppää sisältöön

Kuusakoski Oy:n Kotkan palvelupisteen siirto Hanskinmaan teollisuusalueelta Palaslahden teollisuusalueelle

Hankkeen kuvaus

Kuusakoski Oy suunnittelee Kotkan palvelupisteensä siirtämistä nykyiseltä paikalta Hanskinmaan teollisuusalueelta Kotkan kaupungin osoittamaan uuteen paikkaan Palaslahden teollisuusalueelle.

Palaslahden teollisuusalueelle suunniteltuja toimintoja ovat mm. kierrätysmetallin käsittely, metallilastujen briketöinti, käytöstä poistettujen ajoneuvojen, renkaiden, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, paperin, pahvin, muovin sekä rakennusjätteen ja puun vastaanotto, välivarastointi ja esikäsittely tai käsittely. Tämän lisäksi palvelupisteessä vastaanotettaisiin ja välivarastoitaisiin myös akkuja ja paristoja. Esikäsitelty tai käsitelty materiaali toimitetaan teollisuuden raaka-aineiksi, jatkokäsittelyyn yhtiön muille laitoksille tai muuhun hyötykäyttöön.

Toiminnan merkittävimmät päästöt ilmaan aiheutuvat metallikappaleiden polttoleikkauksesta, Materiaalin varastoinnista ja lajittelusta sekä koneiden ja laitteiden pakokaasuista. Lisäksi materiaalien käsittelystä sekä koneiden ja laitteiden käyntiäänistä aiheutuu melua.

Hankevaihtoehtoina YVA-ohjelmassa esitetään  tutkittavaksi seuraavat:

Hanketta ei toteuteta (0-vaihtoehto)
Kuusakoski Oy jatkaa toimintaansa nykyisellä paikallaan.

Nykyisen toiminnan siirto Palaslahden teollisuusalueelle (vaihtoehto 1)
Kuusakoski Oy:n Kotkan palvelupiste siirretään Hanskinmaan teollisuusalueelta Palaslahden Teollisuusalueelle. Noin 6,3 ha:n kokoinen suunnittelualue sijoittuu Mussalon Kaupunginosaan. Kiinteistön (285-20-8-29) omistaa Kotkan kaupunki. Toiminnot jatkuvat pääosin nykyisen ympäristöluvan laajuisina, lisäksi alueella vastaanotettaisiin ja käsiteltäisiin myös rakennusjätettä sekä nykyistä enemmän autonrenkaita.

Laajennettu toiminta Palaslahden teollisuusalueella (vaihtoehto 2)

Tässä vaihtoehdossa toimintaa laajennetaan nykyisen ympäristöluvan sallimasta määrästä. Toiminnot sijoittuvat samalle 6,3 ha:n tontille kuin VE 1:ssä, mutta vastaanotettavan, käsiteltävän ja kierrätettävän materiaalin määrää kasvatetaan jonkin verran nykyisestä. Tilan käyttöä tontilla ja logistiikkaa tehostetaan vastaavasti.

 

Julkaistu 22.9.2008 klo 8.00, päivitetty 5.6.2019 klo 14.54