Kuusakoski Oy:n Airakselan kierrätyslaitos, Karttula (nyk. Kuopio)

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yteysviranomaisen lausunto Airakselan kierrätyslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 75 kt)

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf, 12 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Airakselan kierrätyslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 239 kt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 98 kt)

Hankkeen kuvaus

Arvioitava hanke sijaitsee Karttulan Airakselan kylällä. Hankkeessa ympäristövaikutukset on tarkoitus arvioida seuraaville toiminnoille:

  • Romuajoneuvojen esikäsittelylaitos
  • Murskauslaitos
  • Metallien lajittelu, erottelu ja loppusijoitus
  • Pilaantuneiden maiden sekä rakennus- ja teollisuusjätteiden käsittely ja loppusijoitus
  • Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely ja loppusijoitus
  • Energiajätteen käsittely

Arvioitavat vaihtoehdot

  • Kierrätyslaitoksen perustaminen (VE 1). Alueelle perustetaan kierrätyslaitos, jossa harjoitettaisiin romuajoneuvojen esikäsittelyä ja murskausta, ensisijaisesti raskasmetalleilla ja öljyillä pilaantuneiden maiden käsittelyä stabiloimalla, sähkö- ja elektroniikkaromun esikäsittelyä ja loppusijoittamista sekä mm. rakennus- ja teollisuusjätteiden esikäsittelyä ja loppusijoittamista.
  • Kierrätyslaitoksen osittainen perustaminen (VE 2). Vaihtoehto eroaa vaihtoehdosta 1 (VE 1) siten, ettei mm. pilaantuneiden maiden, rakennus- ja teollisuusjätteiden, sähkö- ja elektroniikkaromun ja ongelmajätteiden vastaanottoa ja käsittelyä harjoitettaisi kierrätyslaitoksen alueella. Tällöin nykyinen toiminta loppusijoitusalueineen jatkuisi alueella.
Julkaistu 12.8.2003 klo 8.00, päivitetty 14.6.2013 klo 13.57

Aihealue: