Hyppää sisältöön

Kuusakoski Oy - Tornion kierrätysmateriaaliterminaali, Tornio

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Kuusakoski Oy suunnittelee perustavansa Tornioon kierrätysmateriaaliterminaalin. Kierrätysmateriaaliterminaalin toiminta muodostaa tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) arvioitavan hankkeen. Terminaali sijoittuu Tornion Röyttään Outokummun Tornion tehtaiden läheisyyteen. Suunnitellun kierrätysmateriaaliterminaali -hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 468/1994) ja -asetuksen (YVA-asetus, 713/2006) mukaisessa laajuudessa. Hanke luetaan YVA-asetuksen 6 §:n kohtaan
"11) jätehuolto:

b) muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden polttolaitokset ja fysikaalis-kemialliset käsittelylaitokset, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa, sekä biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle.”

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Arvioitavat vaihtoehdot muodostuvat tässä hankkeessa toteutusvaihtoehdosta VE1 sekä YVA-lain mukaisesta nollavaihtoehdosta:

Nollavaihtoehto, VE0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1, VE1: Hankkeessa toteutetaan suunniteltu kierrätysmateriaaliterminaali, jossa käsitellään pääosin kierrätysmetalleja ja muuta metallipitoista materiaalia. Lisäksi alueelle vastaanotetaan mahdollisesti Tornion tehdasalueella muodostuvia tai metallikuormien mukana tulevia rakennusjätteitä, betonia ja kiviaineksia, puuta, paperia, pahvia ja muovia. Tarvittavan käsittelyn jälkeen materiaali toimitetaan teollisuuden raaka-aineiksi, jatkokäsittelyyn yhtiön muille laitoksille tai muuhun hyötykäyttöön. Suunniteltu kierrätysmateriaaliterminaali vastaanottaa ja käsittelee materiaalia noin 87 100 tonnia vuodessa, josta kierrätysmetallin osuus on noin 85 000 tonnia vuodessa.

 

 

 

 

Julkaistu 12.12.2014 klo 12.09, päivitetty 17.6.2019 klo 12.56

Julkaisija: