Hyppää sisältöön

Kuokkasuon turvetuotantohanke, Pudasjärvi

Hankkeen kuvaus

Kuokkasuo sijaitsee Pudasjärven kaupungissa 47 km keskustaajamasta lounaaseen. Kuokkasuo on sarkaojitettu 1980-luvulla, mutta muita turpeen nostoon liittyviä töitä alueella ei ole tehty. Tuotantoon suunnitellun alueen pinta-ala on 192,6 - 198,1 ha. Alueella on tarkoitus tuottaa jyrsinturvetta ja palaturvetta Oulun seudun voimalaitosten käyttöön. Kuivatusvedet johdetaan Sorsuanperän vesistöalueelle, joka on Kiiminkijoen vesistöalue.

Vaihtoehdot:

VE0: Hanketta ei toteuteta
VE1: Vesienkäsittelymenetelmänä on sulan maan aikainen pintavalutus
VE2: Vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen pintavalutus
VE3: Vesienkäsittelymenetelmänä on sulan maan aikainen kemikalointi

Julkaistu 20.12.2010 klo 0.00, päivitetty 25.1.2016 klo 14.30