Hyppää sisältöön

Kuohunnevan turvetuotantohanke, Pyhäntä

Hankkeen kuvaus

Kuohunnevan turvetuotantohanke sijoittuu Pyhännän kunnan eteläosaan lähelle Kärsämäen ja Pyhäjärven kunnanrajoja. Tarkoituksena on tuottaa energiaturvetta Haapaveden voimalaitokselle ja ympäristöturvetta lähiympäristön kuivikkeeksi, kompostointiin, lietteiden imeytykseen sekä maanparannukseen. Turvetuotantoalueen pinta-ala on yhteensä 265 ha, josta tuotantokelpoista alaa on aumat mukaan lukien 217,6 ha.  Tuotantovaihe olisi 25 vuotta päättyen noin 2035. Jälkikäyttömuotona voisivat olla joko ruokohelpin viljely tai metsänkasvatus.

Kuohunneva sijaitsee vedenjakajaseudulla: suurin osa alueesta sijaitsee Pyhäjärven päävesistöalueella, hankealueen eteläosa sijaitsee Vuoksen päävesistöalueella. Kuohunnevalta tulevat kuivatusvedet johdetaan Hirvipuron kautta Luomajokeen ja edelleen Kärsämäenjokeen ja Pyhäjokeen. Vesiensuojelu hoidettaisiin pintavalutuskentällä, laskeutusaltailla, sarkaojien lietetaskuilla ja päisteputkipidättimin.

Vaihtoehdot

0-vaihtoehto: hanketta ei toteuteta

Vaihhtoehto 1:  suunnitelman mukainen vaihtoehto

Vapo Oy on 15.3.2017 ilmoittanut, että YVA-menettelyä ei viedä loppuun: hankkeelle ei löydy toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa, koska luontoarvojen vuoksi hankealue olisi rajattava kannattamattomaksi.

Julkaistu 21.10.2008 klo 0.00, päivitetty 15.3.2017 klo 10.47