Hyppää sisältöön

Kukkuroinmäen jätekeskuksen laajennus, Joutseno

Kukkuroinmäen jätekeskuksen laajennus, Joutseno

 

Hankkeen kuvaus

Tarkasteltava hanke on Kukkuroinmäen jätekeskuksen laajennus sekä laajennusalueen rakentamiseen liittyvä louhinta Joutsenossa. Kukkuroinmäen alueella toimii nykyisin Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n jätekeskus.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa valtakunnallisten käsittelyvaatimusten täyttyminen rakentamalla riittävästi kapasiteettia. Käsittelylaitokseen on tarkoitus tulla seuraavat toiminnalliset yksiköt: mekaaninen käsittely-yksikkö; materiaalin kierrätyshalli; hyödynnettävän materiaalin vastaanotto, käsittely- ja varastokenttä sekä loppusijoitusalueet tavanomaiselle ja ongelmajätteelle. Laajennusosan vastaanottokapasiteetti on 430 000 tonnia jätettä vuodessa. Keskimäärin jätettä arvioidaan vastaanotettavan noin 142 000 tonnia vuodessa. Vastaanotettavia jätelaatuja ovat: teollisuuden sivutuotteet (tuhka, kuitusavi, kuona); pilaantuneet maa-ainekset; käsittelylaitosten loppurejekti; rakennustoiminnan, kaupan, teollisuuden ja palvelujen lajiteltu jäte; asuinkiinteistöjen lajiteltu jäte; puu; muu kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön soveltuva aines; metalli; paperi ja pahvi; muovi sekä muu materiaali.

Louhinta tapahtuu noin 6,5 ha alueella, joka sijoittuu osalle suunniteltua laajennusaluetta. Louhinnan kokonaismäärä on noin 720 000 m3 (kiinto) kiviainesta.

YVAssa tarkastellaan myös vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta. Tällöin toiminta sijoittuisi toisaalle.

 • Arviointiohjelma  (pdf, 2,3 Mt) saapunut: 25.1.2007
 • Kuulutus  (doc) arviointiohjelmasta: 30.1.-23.3.2007
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 23.3.2007
 • Arviointiohjelma on nähtävillä: Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimessa (Pohjolankatu 14), Lauritsalan kirjastossa (Hallituskatu 27, Lappeenranta), Joutsenon kaupungin rakennusvalvontatoimistossa (Kesolantie 3), Joutsenon pääkirjastossa (Keskuskatu 2), Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ssä (Hulkonmäentie 130, Joutseno) sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola sekä Laserkatu 6, Lappeenranta).
 • Yleisötilaisuus: 1.2.2007 Lempiälän koululla Lappeenrannassa, tiedotustilaisuus naapureille 28.2.2007 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:llä Joutsenossa.
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta  (pdf): 20.4.2007
 • Arviointiselostus saapunut: 29.8.2007
 • Kuulutus  (pdf) arviointiselostuksesta: 3.9. - 12.10.2007
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 12.10.2007
 • Arviointiselostus on nähtävillä: Joutsenon kaupungin rakennusvalvontatoimistossa (Kesolantie 3), Joutsenon pääkirjastossa (Keskuskatu 2), Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimessa (Pohjolankatu 14), Lauritsalan kirjastossa (Hallituskatu 27, Lappeenranta), Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ssä (Hulkonmäentie 130, Joutseno) sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola sekä Laserkatu 6, Lappeenranta).
 • Yleisötilaisuus: 11.9.2007 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:llä klo 18.00 alkaen.
 • Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta : 11.12.2007

 

Julkaistu 13.7.2015 klo 13.47, päivitetty 5.6.2019 klo 10.14