Hyppää sisältöön

Kristiinan voimalaitoksen sivutuotteiden välivarastointi ja läjitysalue

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus: Hankkeen tarkoituksena on Kristiinan voimalaitokselta syntyvien lento- ja pohjatuhkien sekä rikinpoistossa syntyvän kipsin ja suodatinkakun käsittely, varastointi ja loppusijoitus Lålbyn nykyiselle käsittelyalueelle ja sen laajennusalueelle. Lisäksi alueelle otetaan vastaan Vaasan Vaskiluodon voimalaitoksen tuhkat, kunnes laitos avaa oman käsittelyalueensa, sekä varaudutaan vastaanottamaan Kristiinankaupungin ympäristökuntien lämpövoimalaitoksilta syntyviä tuhkia. Alkuvaiheessa alueelle tuodaan sivutuotteita yhteensä keskimäärin 150 000 tonnia vuodessa.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

  • hankkeen sijoittaminen esitetylle laajennusalueelle keskimääräisillä sivutuotemäärillä
  • hankkeen sijoittaminen esitetylle laajennusalueelle maksimimäärillä sivutuotteita
  • sivutuotteiden tehostettu hyötykäyttö. Samalla kuvataan miten erilaiset hyötykäyttötavat vaikuttavat Lålbyn alueella käsiteltävien tuhkien määriin.
  • hankkeen toteuttamatta jättäminen tarkoittaa, ettei laajennushanketta rakenneta. Tällöin voimalaitoksen käyttöikä lyhenee 10-15 vuodeksi ellei tuhkan hyötykäytössä tapahdu oleellisia suuria muutoksia.

 

Julkaistu 30.1.2006 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 14.48