Hyppää sisältöön

Kristiinan voimalaitoksen öljykattilan korvaaminen monipolttoainekattilalla, Kristiinankaupunki

Hankkeen kuvaus 

PVO-Lämpövoima suunnittelee uuden voimalaitoskattilan rakentamista Kristiinankaupungin Karhusaaressa sijaitsevalle voimalaitosalueelle. Hankkeen välittömään vaikutusalueeseen kuuluu kaksi kuntaa, Kristiinankaupunki ja Närpiön kaupunki. Tällä hetkellä Kristiinan voimalaitos koostuu hiililauhdeyksiköstä ja öljylauhdeyksiköstä sekä Fingrid Oyj:n omistamasta kaasuturbiinista. Käytöstä poistuu nykyisin varavoimalana käytettävä vuonna 1974 valmistunut öljykattilalaitos. Siihen liittyvä turbiinilaitos on tarkoitus modernisoida nykyaikaiselle tasolle ja liittää se uuteen kattilalaitokseen. Suunnitteilla oleva laitos on puuta, turvetta, hiiltä, peltobiomassoja sekä mahdollisesti kierrätyspolttoainetta polttoaineena käyttävä 620 MW-tehoinen kattilalaitos. Tekniseltä toiminnaltaan uusi kattilalaitos on kiertoleijukerroskattila. Samassa yhteydessä voimalaitokselle on tarkoitus rakentaa puun, turpeen ja mahdollisesti kierrätyspolttoaineen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmät sekä varastot. Hankkeen toteutuksessa on tarkoitus hyödyntää voimalaitoksen nykyisiä jäähdytysvesi- ja sähköjärjestelmiä sekä tuhkan sijoitusalueita.

Ympäristövaikutusten arviointityö pyritään saattamaan päätökseen vuoden 2008 aikana. Arviointiselostus tulee nähtäville arviolta joulu- tammikuussa, jonka jälkeen yhteysviranomainen antaa siitä lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa ja YVA-menettely päättyy.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

Hankkeen vaihtoehtoina tarkastellaan arviointiohjelmassa nollavaihtoehtoa sekä kahta hankevaihtoehtoa:

  • VE 0: Hanketta ei toteuteta. Kristiinan voimalaitoksen toimintaa jatketaan nykyisillä kattiloilla ja polttoaineilla.
  • VE 1: Voimalaitokselle toteutetaan uusi turvetta, biomassaa ja kivihiiltä polttoaineena käyttävä monipolttoainekattila ja sille tarpeelliset polttoaine- ja tuhkajärjestelmät. Lisäksi nykyinen öljykattilaan liitetty höyryturbiinilaitos modernisoidaan ja liitetään uuteen monipolttoainekattilaan. Nykyinen öljykattilalaitos jää pois käytöstä. Nykyistä hiilikattilaa ja turbiinilaitosta käytetään edelleen peruskuormalaitoksena. Alueella myös olevaa öljykäyttöistä Fingrid Oyj:n kaasuturbiinilaitosta käytetään nykyisellä tavalla varavoimalaitoksena erikoistilanteissa.
  • VE 2 Voimalaitoksen toiminnot ovat vaihtoehdon 1 mukaiset, kuitenkin niin, että uuden monipolttoainekattilan polttoaineesta osa on kaupan ja teollisuuden polttokelpoisista jätemateriaaleista valmistettua kierrätyspolttoainetta. Laitosalueelle toteutetaan VE1:ssä tarvittavien laitososien lisäksi myös kierrätyspolttoaineen vastaanottoasema ja varasto.

Arviointiohjelma

  • Arviointiohjelma (2,7 MB), saapunut: 12.6.2008
  • Nähtäville asettaminen (68 Kb): 3.7.2008
  • Lausuntopyyntö (64 kB): 3.7.2008
  • Arviointiohjelma on nähtävillä: 14.7.-2.9.2008 virka-aikana Kristiinankaupungin virallisella ilmoitustaululla Raatihuoneenkatu 1, sekä Närpiön kaupungin virastossa Kirkkotie 2. Virastot ovat kuitenkin suljettuna 7.7.-1.8. ja 7.7.-19.7. Kuulutus ja ohjelma ovat 14.7.-1.8. nähtävillä Kristiinankaupungissa Raatihuoneella, ja 14.7.-19.7. Närpiössä kaupunginkirjastossa. Ne toimitetaan lisäksi Kristiinankaupungin pääkirjastoon, Kauppatori 1, ja Närpiön pääkirjastoon, kaupungintalo, Kirkkotie 2, yleisön nähtäväksi ajaksi 14.7.-2.9.2008 sekä julkaistaan Länsi-Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilla.
  • Kuulutus (24 kB): 13.7.2008
  • Lausuntojen määräaika: 2.9.2008
  • Yhteysviranomaisen lausunto (pdf. 98 kB): 3.10.2008

Arviointiselostus

Julkaistu 4.7.2009 klo 0.00, päivitetty 27.5.2019 klo 11.23