Kotkan Hallan tuulivoimahankkeet, Kotka Hallan ja Kotkamills Oy:n tehdasalue

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

UPM-Kymmene Oyj:n ja TuuliSaimaa Oy:n yhteisyritys VentusVis Oy suunnittelee neljän tai viiden tuulivoimalan rakentamista Kotkaan Hallan alueelle. Yksittäisen tuulivoimalan teho on 2–3 MW. Yhteenlaskettu rakenteellinen teho tulee olemaan noin 8–15 MW. Suunnitellut tuulivoimalat sijaitsevat vanhan sahan alueella Hallassa, Karhulan eteläpuolella. Tuulivoimaloiden tornien suunniteltu korkeus on välillä 100–120 metriä. Roottoreiden halkaisija tulee olemaan 90–110 m, joten yksittäisen tuulivoimalan pyyhkäisykorkeus, eli ylin korkeus, jossa roottorin lapa käy yläasennossa, tulee olemaan 175 metriä. Voimalat sijoittuvat kokonaisuudessaan Kotkan Hallan alueelle noin 500 metrin etäisyydelle toisistaan. Tuulivoimalat tullaan sijoittamaan vähintään 600 metrin etäisyydelle asutuksesta. Hankealueelle on olemassa kulkuyhteydet; tiestö ja satama. Kuljetuksissa voidaan hyödyntää olemassa olevaa tieverkostoa ja satamaa. Yhteydet voimaloille viimeistellään uusilla tieurilla. Sähköasemalle liittämiseen on olemassa kaksi vaihtoehtoa, joiden sijoittamisvaihtoehdoista lyhin reitti kulkee Hallasta Kotkanlahden yli Kotkansaarelle ja pidempi reitti etelämpää olemassa olevia putki- ja kaapelilinjoja pitkin.

Kotkamills Oy suunnittelee kolmen tai neljän tuulivoimalan rakentamista Kotkamills Oy:n tehdasalueelle Kotkan saarelle. Yksittäisen tuulivoimalan teho on 2 tai 3 MW, joten yhteenlaskettu rakenteellinen teho tulee olemaan noin 6–12 MW. Suunniteltu napakorkeus on 100–120 m, ja roottoreiden halkaisija 90–110 m. Yksittäisen tuulivoimalan maksimikorkeus tulee olemaan 175 m. Tuulivoimaloissa muodostuva sähkö on tarkoitus ensisijassa hyödyntää energiana Kotkamills Oy:n tehtaassa. Ylijäämä tuotetusta energiasta toimitetaan valtakunnan verkkoon. Alue on Kotkamills Oy:n omistuksessa. Voimalat liitetään Kotkamills Oy:n omaan sähköverkkoon. Kaapelit kulkevat tehdasalueen läpi. Hankealueen kuljetusyhteydet ovat hyvät: alueelle on olemassa oleva tiestö, rautatie ja satama. Vahvistettavia teitä ei ole.

Yhteensä Kotkamills Oy:n ja VentusVis Oy:n Hallan alueen tuulivoimatuotantoalueiden yhteisteho on enimmillään 27 MW. Kotkamills Oy:n ja VentusVis Oy:n tuulivoimahankkeen lisäksi vaikutusalueelle tai läheisyyteen on suunniteltu tuulivoimaloita seuraavasti:
- SG-Power Oy, Karhulanniemen eteläisin kärki 2 kpl
- Kotkan kaupunki, Hietasen sataman pohjoispuolelle 4 kpl.

Vaihtoehdot

  • (VE 0) Tuulivoimatuotantoalueita ei toteuteta. 
  • (VE 1) Hallan alueelle rakennetaan 4 voimalaa. Kotkamills Oy:n tehdasalueelle rakennetaan 4 voimalaa.
  • (VE 2) Hallan alueelle rakennetaan 4 voimalaa siten, että alueen pohjoisinta voimalaa siirretään etelämmäksi kuin sijoitusvaihtoehdossa VE1. Kotkamills Oy:n tehdasalueelle rakennetaan 3 voimalaa.
  • (VE 3) Hallan alueelle rakennetaan 5 voimalaa. Kotkamills Oy:n tehdasalueelle rakennetaan 4 voimalaa

Arviointiohjelma saapunut  5.3.2012 .

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma kokonaisuudessaan linkkien takana
Kotkan Hallan tuulipuisto arviointiohjelma osa1
Kotkan Hallan tuulipuisto arviointiohjelma osa2

Kuulutus arviointiohjelmasta:
Kotkan kaupungin ilmoitustaululla 12.3.- 30.3.2012.

Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 16.4.2012

Arviointiohjelma on nähtävillä:

  • Kotkan kaupungintalolla, Kustaankatu 2
  • Kotkan kaupunginkirjastossa, Kirkkokatu 24
  • Kaakkois-Suomen ELYssä, Salpausselänkatu 22 (1.krs.neuvonta), Kouvola.

Yleisötilaisuus: Arviointiohjelmasta ja niihin liittyvien kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista järjestetään yleisötilaisuus keskiviikkona 14.3.2012 klo 18.00 Kotkan kirjastotalon auditoriossa Kirkkokatu 24.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Arviointiselostus saapunut 28.9.2012

Arviointiselostus, kokonaisena   (20 Mt, pdf)

Liite 1. Meluselvitys Halla ja Kotkansaari (3 Mt, pdf)

Liite2. Varjostusvaikutusselvitys(6 Mt, pdf)

Liite3. Muuttolintuselvitys (0,5 Mt, pdf)

Liite 4. Luontoselvitys Kotkamills, loppuraportti(1,6 Mt,pdf)  

Liite5. Luontoselvitys, Halla (1,5 Mt, pdf) 

Liite6. Asukaskysely, liitteineen (15 Mt, pdf)

Liite 7. Yhteysviranomaisen lasunto, taulukko (0,5 Mt, pdf)

Liite 8. Maisema ja kulttuurihistoriallisten vaikutusten arviointi (14 Mt, pdf)

Liite 9. Masema ja kulttuurihistoria selvitys(17 Mt, pdf)

Kuulutus arviointiselostuksesta (11 kt, pdf)
Kotkan kaupungin ilmoitustaululla 15.10.2012-14.12.2012

Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 14.12.2012

Arviointiselostus on nähtävillä:

  • Kotkan kaupungintalolla, Kustaankatu 2
  • Kotkan kaupunginkirjastossa, Kirkkokatu 24
  • Kaakkois-Suomen ELYssä, Salpausselänkatu 22 (1.krs.neuvonta), Kouvola.

Yleisötilaisuus arviointiselostuksesta 30.10.2012 klo. 18.00 Kotkan kirjastotalon auditoriossa Kirkkokatu 24.

Yhteysviranomaisen lasunto arviointiselostuksesta

Tiivistelmä annetuista lausunnoistra ja mielipiteistä

 

Julkaistu 28.8.2013 klo 13.00, päivitetty 1.7.2019 klo 8.46