Kotkan Mussalon sataman laajennushanke

Kotkan Mussalon sataman laajennushanke

Hankkeen kuvaus

Kotkan Satama Oy on käynnistänyt Mussalon sataman laajennuksia koskevan yleissuunnittelun. Laajennusten aikataulu ajoittuu seuraaville 20 vuodelle.

Mussalon sataman laajennushankkeella pyritään varmistamaan Kotkan sataman kilpailukyky yhtenä Suomen tärkeimmistä satamista. Kotkan sataman pitkäaikainen kasvutrendi on ollut 3 prosenttia vuodessa. Sataman nykyinen infrastruktuuri ei riitä välittämään kasvavia liikennemääriä. Vuoteen 2025 ulottuvien liikenne-ennusteiden perusteella lisäpinta-alan tarve on noin 232 ha.

YVA-ohjelmassa esitetyt hankevaihtoehdot ovat 0-vaihtoehdon (nykytilanne) lisäksi Mussalon sataman läntinen ja lounainen laajennusvaihtoehto. Kumpaankin laajennusvaihtoehtoon sisältyy lisäksi koillinen laajennus, jolle on vaihtoehtoisia toteutusmalleja.

Mussalossa jo meneillään oleva Palaslahden täyttö ja teollisuusalueen laajennus etenee omana hankkeenaan. Tulevan teollisuusalueen toiminnan vaikutukset sisällytetään Mussalon sataman laajennusten YVA-menettelyyn. Myös kasvavan maaliikenteen vaikutukset arvioidaan osana YVA-menettelyä välillä Mussalo - E18-tie.

Sataman laajennukset edellyttävät mittavia täyttöjä, ruoppauksia ja maansiirtoja. Laajennusten alle jää myös verraten suuria alueita, jotka nykyisin ovat muussa käytössä. Lisääntyvä laiva-, juna- ja rekkaliikenne tulee myös aiheuttamaan ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyssä tullaan arvioimaan sataman laajennusten ja Palaslahden teollisusalueen toiminnan vaikutuksia mm. maankäyttöön ja elinkeinotoimintaan, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä luonnonolosuhteisiin ja luonnonvarojen  käyttöön.

 • Arviointiohjelma saapunut: 21.12.2005
 • Kuulutus (Kungörelse) arviointiohjelmasta: 28.12.2005 - 17.2.2006
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 24.2.2006
 • Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä
  - Kotkan kaupungintalolla,  Kustaankatu 2, Kotka
  - Pyhtään kunnanvirastossa, os. Siltakyläntie 175, Pyhtää
  - Kotkan pääkirjastossa,  Kirkkokatu 24, Kotka
  - Pyhtään kirjastossa, Huutjärventie 30
  - Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen neuvonnassa, Kauppamiehenkatu 4, Kouvola
 • Yleisötilaisuus: 16.1.2006 klo 17.30 Kotkan Klubilla, Kirkkokatu 2
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta 23.3.2006      

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 12.53, päivitetty 5.6.2019 klo 7.51