Kotkan Hietasen sataman ruoppaus ja läjityshanke

Kotkan Hietasen satama on merkittävä paperin viennin ja autojen tuonnin keskittymä. Hietasen sataman ruoppaus ja läjityhankkeella pyritään varmistamaan sataman toimintaedellytykset ja laivaliikenteen jatkuminen Hietasessa myös tulevaisuudessa.

Hankesuunnitelman mukaan Hietasen pohjoispuolelle on tarkoitus rakentaa ruoppausmassojen läjitysalue. Läjitysaltaan tilavuus on laajimmillaan noin 2 miljoonaa m3. Ruoppaukset ja läjitys tapahtuvat pitkän aikavälin, noin 20 vuoden kuluessa. Kyseienä aikana tehdään massamäärältään arviolta noin 100 000- 500 000 m3 suuruisia kertaruoppauksia useampaan otteeseen. Ruoppausmassat sisältävät vaihtelevassa määrin myös ympäristölle haitallisia yhdisteitä,  esim. dioksiineja, furaaneja, elohopeaa ja tinayhdisteitä.

Suunnitelma sisältää myös kanavan, joka mahdollistaa Kymijoen Huumanhaaran virtauksen läjitysalueen sivuitse ja toimii samalla pienveneväylänä.

 • Arviointiohjelma (pdf, 2,4 Mt) saapunut: 9.5.2006
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 19.5.-14.7.2006
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 17.7.2006
 • Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä:- Kotkan kaupungintalolla, Kustaankatu 2, Kotka- Kotkan pääkirjastossa, Kirkkokatu 24, Kotka- Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen neuvonnassa, Kauppamiehenkatu 4, Kouvola
 • Yleisötilaisuus: 23.5.2006 klo 16.00 Kotkan Klubilla, Kirkkokatu 2
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 14.8.2006
 • Ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf, 7 Mt) saapunut: 10.1.2007
  Liite1 (pdf, 2,4 Mt)
  Liite2 (pdf, 2,4 Mt)
  Liite3 (pdf, 2,7Mt)
  Liite4 (pdf, 62 kt)
  Liite5 (pdf, 0,3 Mt)
 • Kuulutus: 17.1.2007
 • yleisötilaisuus pidetään 29.1.2007 Kotkan Klubilla (Kirkkokatu 2) klo 18.30
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 30.3.2007

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 13.02, päivitetty 5.6.2019 klo 7.46