Hyppää sisältöön

Kotkan Energia Oy:n jätteen energiahyötykäyttöhanke, Kotka

Kotkan Energia Oy:n jätteen energiahyötykäyttöhanke, Kotka 

Hankkeen kuvaus: 

Hankesuunnitelman mukaan Kotkan kaupungin Karhulan Korkeakoskelle rakennetaan polttoaineteholtaan 36 MW, arinapolttotekniikkaan perustuva kattilalaitos, jossa polttoaineena käytettään lajiteltua yhdyskuntajätettä, polttoon soveltuvaa teollisuusjätettä, rakennusjätettä sekä mahdollisesti jätevedenpuhdistamolla syntyvää lietettä vuosittain yhteensä noin 100 000 tonnia. Laitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä (CHP-laitos). Tuotetusta energiasta suuri osa käytetään lähialueen teollisuuslaitoksissa sekä kaupungin kaukolämpöverkossa, sähköä johdetaan myös valtakunnan verkkoon. Hankkeen 0-vaihtoehtona tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä eli tilannetta, jossa energia tuotetaan nykyisellä voimalaitoskapasiteetilla ja jätteiden käsittely järjestetään muulla tavoin.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 17.7.2003
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 20.1.2004

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 12.48, päivitetty 4.11.2015 klo 11.48