Hyppää sisältöön

Kotkamills Oy Tuotantosuunnan muutos: Flying Eagle, Kotka

Hankkeen kuvaus

Kotkamills Oy:n tehtaat sijaitsevat Kotkansaaren teollisuusalueella Kotkan kaupungissa. Kotkamills Oy valmistaa tehtaissaan laminaattipaperia, aikakausilehtipaperia ja sahatavaraa. Kotkamills Oy:n tuotantotoiminta käsittää sellutehtaan, kierrätyskuitulaitoksen, laminaattipaperin valmistuksen ja impregnoinnin, mekaanisen massan valmistuksen, nykyisen aikakausilehtipaperin valmistuksen, voimalaitoksen ja sahan. Lisäksi toimintaan kuuluu raakavesipumppaamo ja jätevedenpuhdistamo. Tehtaiden tuotanto toimii keskeytymättömässä kolmessa vuorossa.

Kotkamills Oy suunnittelee hanketta, jossa paperikone PK 2 muutetaan kartonkikoneeksi, jolla tuotetaan pakkauskartonkeja. Samalla on tarkoitus kasvattaa tuotantokapasiteettia, jolloin pakkauskartonkia tuotetaan vuodessa 400 000 tonnia. Kartongintuotantoa varten myös Kotkamills Oy:n hierteen tuotantoa lisätään ja hierteen valmistukseen lisätään mahdollisesti kemiallinen esikäsittely. Myös ostosellun määrä ja energian kokonaiskulutus kasvavat tehtailla. Ympäristön näkökulmasta hankkeella on merkittävä vaikutus liikenteen määrään, sillä tehtaalle suuntautuva raskas liikenne lisääntyy nykyisestä. Hankkeen myötä Kotkamills Oy:n tehtaiden ilmapäästöt kasvavat, sillä maakaasun polttoa kombivoimalaitoksessa lisätään. Hankkeella on vaikutusta myös tehtaan jätevesipäästöihin.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 0:
Nollavaihtoehdon mukaisesti paperikone PK2:n toiminta ja kapasiteetti pysyvät ennallaan (170 000 t/a)

Vaihtoehto 1:
Kuumahierteen (TMP) eli mekaanisen massan tuotantokapasiteetti on 200 000 tonnia vuodessa. Kartongin tuotantokapasiteetti on 400 000 tonnia vuodessa. Sellua ostetaan ulkopuolelta vuodessa noin 120 000 tonnia. Pastakeittiötä laajennetaan ja käyttöön otetaan uusia päällystyskemikaaleja. Massan käsittelyssä käytetään tarvittaessa valkaisukemikaaleja.

Vaihtoehto 2:
Mekaanisen massan valmistukseen lisätään kemiallinen esikäsittely, jolloin tuotettu massa on puolikemiallista massaa, kemihierrettä (CTMP). Massan tuotantokapasiteetti on 200 000 tonnia vuodessa ja kartongin tuotantokapasiteetti 400 000 tonnia vuodessa. Sellua ostetaan ulkopuolelta vuodessa noin 120 000 tonnia. Pastakeittiötä laajennetaan ja käyttöön otetaan uusia päällystysaineita. Massan käsittelyssä käytetään tarvittaessa valkaisukemikaaleja

Arviontiohjelma

Kotamills Oy arviointiohjelma saapui 12.6.2015 (pdf, sähköinen versio 6772 kt)

Kuulutus arviointiohjelmasta  (pdf, 14 kt)

Arviointiohjelma oli nähtävillä: 

  • Kotkan kaupungintalolla kirjaamossa, Keskuskatu 6
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22 (1. krs.asiakaspalvelu), Kouvola..

Yleisötilaisuus:

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin 16.6.2015 klo 18.00 alkaen Jugendtalossa, Gutzeitintie 1, Kotka.

Lausuntoarviointiohjelmasta  (pdf 200 kt)

Arviontiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Kotka Mills  (pdf 8284 kt)

Ympäristömeluselvitys (pdf 2000 kt)

Arviointiselostuksesta on esitetty lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 30.11.2015 asti.

Kuulutus arvioiniselostuksesta  (pdf 16 kt)

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta (pdf 216 kt)

 

 

Julkaistu 10.6.2015 klo 10.00, päivitetty 5.6.2019 klo 15.13