Hyppää sisältöön

Korimäen tila, broilerikasvattamon laajennushanke, Marttila

Korimäen tilan broilerikasvattamo on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa laajennetaan olemassa olevaa broilerikasvattamoa. Hanke sijoittuu Marttilan kunnan kiinteistöille Korimäki 480-401-3-29 ja Kokonmäki 480-401-3-31. Hanke sijoittuu maa- ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle nykyisten kahden broilerikasvattamon läheisyyteen. Kulku tilalle tapahtuu raskaan kaluston osalta pääasiassa Rekoistentien kautta. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat vaikutukset, kuten haju-, liikenne- ja meluvaikutukset, ehdotetaan arvioitavan noin 1-1,5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankevastaavalla on samanaikaisesti käynnissä Marttilassa toinen broilerikasvattamon laajentamishanke ja ympäristövaikutusten arviointimenettely Laaksosen tilalla. Tilat sijaitsevat noin 7 km:n päässä toisistaan.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus


Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/korimaentilanYVA

Julkaistu 15.11.2019 klo 16.11, päivitetty 14.9.2020 klo 12.33

Aihealue: