Hyppää sisältöön

Kopsan tuulivoimapuistohanke, Raahe

Hankeen kuvaus

Puhuri Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Raahen kaupungin itäosiin Kopsan ja Möykkyperän kylien eteläpuolelle Pirttiselän ja Nahkakallion alueille. Alueelta on noin 23 km Raahen keskustaan, 13 km Vihannin keskustaan ja noin 17 km merelle. Tuulivoimapuisto koostuisi 8-24 tuulivoimalaitoksesta perustuksineen (kokonaisteho 16–86 MW), tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännite-kaapeleista (20 kV maakaapeli), sähköasemasta sekä alueverkkoon liitettävästä voimajohdosta (110 kV ilmajohto).

Vaihtoehdot

Tarkasteltavana on kolme toteutusvaihtoehtoa sekä ns. 0-vaihtoehto. Vaihtoehtojen erot liittyvät voimalaitosten määrään. Vaihtoehdot ovat:
VE 0: Hanketta ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
VE 1: Voimalaitoksia 8 kpl, liittyminen Fingridin voimajohtoon.
VE 2: Voimalaitoksia 14 kpl, liittyminen Ruukin sähköasemaan (Fingrid Oyj).
VE 3: Voimalaitoksia 24 kpl, liittyminen Ruukin sähköasemaan (Fingrid Oyj)

YVA-menettelyn loppuvaiheessa hankkeesta vastaava on tuonut esille uuden vaihto-ehtoisen tuulivoimapuiston sisäisen sähkönsiirtoreitin tuulivoimapuiston sähköasemalta olemassa olevalle johtoalueelle. Sen ympäristövaikutuksia ei ole tarkasteltu samalla tasolla kuin muiden vaihtoehtojen vaikutuksia.

Julkaistu 6.6.2011 klo 11.12, päivitetty 24.4.2018 klo 8.47