Koppö Energia Oy, synteettisen metaanin valmistus, Kristiinankaupunki

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia synteettistä metaania (LSNG = Liquid synthetic natural gas) lähialueella savukaasuvirrasta talteen otetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä. Synteettisen metaanin valmistusprosessissa syntyy sivutuotteena lämpöä ja happea. Hiilidioksidi tuodaan Karhusaaren teollisuusalueelle ulkopuolelta, ja tuotettu metaani kuljetetaan hankealueelta ulos säiliöautoilla. Prosessissa tarvittava vesi sekä laitoksen jäähdytysvesi johdetaan merialueelta, jonne myös kierrätykseen kelpaamattomat jäähdytysvedet ja suolanpoistossa rejektinä syntyvä suolapitoinen vesi johdetaan. Laitoskokonaisuus tuottaa nesteytettyä synteettistä metaania noin 55 000 tonnia vuodessa.

Laitoskokonaisuus on suunniteltu rakennettavaksi Karhusaaren teollisuusalueelle, vanhan voimalaitoksen eteläpuolelle. Hankealue sijaitsee Kristiinankaupungin keskustaajamasta noin 2 km lounaaseen. Pinta-alaltaan hankealue on noin 37 hehtaaria.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Synteettisen vedyn ja metaanin valmistaminen; noin 27000 t/a vetyä, jolla tuotetaan 55 000 t/a synteettistä metaania.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 19.1.-17.2.2022 luettavissa:

  • Kristiinankaupungin asiointipiste, Merikatu 47, 64100 Kristiinankaupunki

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään 31.1.2023 klo 17-19 kulttuuritalo Duxissa, Merikatu 21, 64100 Kristiinankaupunki. Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne 17.2.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 Vaasa. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/2781/2022.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta  yhteysviranomaisen lausunnon 20.3.2023 mennessä, ja se tulee nähtäville tälle verkkosivulle.

Julkaistu 16.1.2023 klo 9.21, päivitetty 18.1.2023 klo 13.52