Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuisto, Laitila ja Mynämäki

Kolsa-Juvansuon alueelle suunnitellaan enimmillään 12 tuulivoimalaa, joista alustavien suunnitelmien mukaan viisi sijoittuu Laitilan Kolsaan ja seitsemän Mynämäen Juvansuolle. Hankealueen koko on noin 2000 ha. Suunnitellut voimalat ovat napakorkeudeltaan noin 200 m, roottorin halkaisija noin 200 m ja maksimikorkeus 300 m. Voimaloiden teho tulee olemaan 5-10 MW. 

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia hankevaihtoehtoja:

  • VE0: Hanketta ei toteuteta
  • VE1: Toteutetaan 12 voimalan hanke
  • VE2: Toteutetaan 11 voimalan hanke, jolloin voimalaa nro 8 ei rakenneta

Sähköliityntää suunnitellaan hankealueesta lounaaseen 110 kV verkkoon. Lähimmät liityttävissä olevat verkot ovat Fingridin Lieto-Uusikaupunki ja Carunan Naantalinsalmi-Uusi-kaupunki 110 kV voimajohdot. Mahdollisia ratkaisuja ovat myös liittyminen Heikolan ja Hentulan sähköasemien yhteyteen. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla. 

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Yleisötilaisuus 

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 15.9.2022 klo 17.30-19.30 Mynämäen kunnantalon auditoriossa osoitteessa Vehmaantie 111, Mynämäki. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Ohje tilaisuuteen osallistumiseksi julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.  

Tämän hankesivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/kolsajuvansuontuulivoimapuistoYVA

Julkaistu 11.6.2021 klo 8.12, päivitetty 1.8.2022 klo 21.02