Kokkonevan tuulivoimapuisto, Perho

Hankkeen kuvaus

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Perhon kuntaan Kokkonevan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 38 tai 45 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä. Yksikköteho on 6-10 MW, jolloin kokonaisteho olisi arviolta 270-380 MW.

Hankealue sijaitsee Perhon kunnassa noin 3 kilometriä kunnan keskustasta pohjoiseen. Alueesta suuri osa on metsätalousmaita, mutta alueelle sijoittuu myös turvetuotantoalueita ja peltoalueita. Alueen pinta-ala on noin 3 300 hehtaaria. Puiston ulkoinen sähkönsiirto sijoittuu Perhon, Alajärven ja Vimpelin alueille.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0 (VE0): uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): hankealueelle rakennetaan enintään 38 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimalaitoksen yksikköteho 8-10 MW.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): hankealueelle rakennetaan enintään 45 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimalaitoksen yksikköteho 6-8 MW.

Arvioitavat sähkönsiirron vaihtoehdot

  • Vaihtoehto A (VEA): hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 29 km pitkällä voimajohdolla. Voimajohdon toteuttamistapa on 110, 220 tai 400 kV ilmajohto. Ilmajohto rakennetaan kokonaan olemassa olevan Fingridin Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä– Alajärvi 400 kV johtokäytävän viereen.
  • Vaihtoehto B (VEB): hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 32 km pitkällä ilmajohdolla. Voimajohdon toteuttamistapa on 110, 220 400 kV ilmajohto. Ilmajohto rakennetaan kokonaan olemassa olevan Elenia Oy:n Perho-Alajärvi 110 kV johtokäytävän vieressä noin 25 kilometrin matkalta.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 6.5.-17.6.2021 luettavissa:

  • Perhon kunnankirjasto, Koulutie 4, Perho
  • Vimpelin kunta, Patruunantie 15, Vimpeli ja
  • Alajärven kaupunginvirastossa, Alvar Aallontie 1, Alajärvi.

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja kunnassa samanaikaisesti vireillä olevan tuulivoimapuiston yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään sähköisesti 20.5.2021 klo 17.00.

 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne 17.6.2021 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/1007/2021. 

 

Julkaistu 29.4.2021 klo 10.44, päivitetty 10.6.2021 klo 14.35